NHF seiere i NTL sitt landsmøte

Norges Handikapforbund satte tydelig preg under Norsk Tjenestemannslag sitt landsmøte. Resultatet; Støtte til NHF sitt internasjonale arbeid, et universelt utformet Norge innen 12 år, og en NHF-ansatt i landsstyret.
15. november 2018
Oslo kongressenter yret av liv når over 380 representanter, gjester og ansatte møttes for Norsk Tjenestemannslags landsmøte den 5. november.
I en uke ble kursen fram til 2022 staket, en kurs som pekte mot et mer likestilt samfunn.

– Delegasjonen til NTL Sentralforvaltningen gjorde en god jobb for å sette NHF sin agenda på dagsorden, og rette blikket på mennesker med nedsatt funksjonsevne, forteller Ann-Karin Pettersen, hovedtillitsvalgt for NTL NHF. 

Sammen med henne var Camilla Huggins Aase delegater under landsmøte. Aase er interessepolitiske rådgiver i NHF, men har i dag frikjøpt tillitsvalgt i NTL Sentralforvaltning.
Ikke bare ble hun valgt inn til landsstyret i NTL, organisasjonens øverste organ, men hun og Pettersen fikk også gjennom et bevilgningsforslag på 20.000 kroner 
som skal gå til NHFs internasjonale arbeid- Noe som ble vedtatt med overveldende flertall.  

Landsmøtet valgte å sette seg et klart mål om å jobbe for et likestilt samfunn.
De vedtok å jobbe for et universelt utformet Norge innen 2030, og tok inn følgende to punkter i prinsipp og handlingsplanen:

2.4 Arbeidsmiljø og inkluderende arbeidsliv:
NTL skal jobbe for at alle virksomheter ansetter flere personer med nedsatt funksjonsevne.
For å nå dette målet må ulike tiltak prøves ut, som for eksempel radikal kvotering av personer med nedsatt funksjonsevne i statlige virksomheter, eller å stille krav til hvor mange ansatte med nedsatt funksjonsevne en statlig virksomhet må ha.
NTL Krever at statlige virksomheter tar et større ansvar for å rekruttere mennesker med nedsatt funksjonsevne.
For at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha tilgang til arbeidslivet, er det en forutsetning at arbeidsplassene følger prinsippene om universell utforming.
NTL skal være en pådriver for et universelt utformet samfunn.

5.1. Velferd 
NTL vil jobbe for at pleiepenger ikke skal være tidsavgrenset.

– Dette var gode vedtak som jeg håper andre arbeidstakerorganisasjoner henter inspirasjon fra, sier Pettersen.
Flere nyheter
 • Hederspris til Mari Storstein
  15. juni 2019
  Filmskaper Mari Storstein ble fredag tildelt Norges Handikapforbunds hederspris. Med film som våpen er hun en av våre viktigste frontkjempere mot urett og for likeverd og likestilling.
 • Landsmøtet har valgt nytt sentralstyre
  15. juni 2019
  Et enstemmig landsmøte klappet inn Tove Linnea Brandvik som ny forbundsleder. Magnhild Sørbotten ble valgt til nestleder, etter benkeforslag. Norges Handikapforbunds nye sentralstyre er klart til arbeid.
 • Vår tid er nå! NHFs landsmøte 2019
  21. mai 2019
  Landsmøtet i Norges Handikapforbund avholdes 14.-16. juni, under slagordet VÅR TID ER NÅ!
 • Ledig stilling i Tromsø
  07. juni 2019
  Vil du være med å skape et mangfoldig og likestilt samfunn? Vi søker etter en organisasjonskonsulent i 50% stilling til regionkontoret vårt i Tromsø.
 • Vil du bli vår nye likepersonkoordinator?
  29. mai 2019
  Tror du på styrken i møter mellom mennesker? Er du samfunnsengasjert og glad i folk? Vil du være med på å skape et mangfoldig og likestilt samfunn? Vi søker etter en likepersonkoordinator!
 • BPA – fra helsetjeneste til likestillingsverktøy
  27. mai 2019
  Regjeringen har lovet at BPA skal være et likestillingsverktøy og ikke en helsetjeneste. Det er langt igjen før dette er en realitet, mener interessepolitisk rådgiver Monica Haugen i Norges Handikapforbund.
Flere artikler