NHF seiere i NTL sitt landsmøte

Norges Handikapforbund satte tydelig preg under Norsk Tjenestemannslag sitt landsmøte. Resultatet; Støtte til NHF sitt internasjonale arbeid, et universelt utformet Norge innen 12 år, og en NHF-ansatt i landsstyret.
15. november 2018
Oslo kongressenter yret av liv når over 380 representanter, gjester og ansatte møttes for Norsk Tjenestemannslags landsmøte den 5. november.
I en uke ble kursen fram til 2022 staket, en kurs som pekte mot et mer likestilt samfunn.

– Delegasjonen til NTL Sentralforvaltningen gjorde en god jobb for å sette NHF sin agenda på dagsorden, og rette blikket på mennesker med nedsatt funksjonsevne, forteller Ann-Karin Pettersen, hovedtillitsvalgt for NTL NHF. 

Sammen med henne var Camilla Huggins Aase delegater under landsmøte. Aase er interessepolitiske rådgiver i NHF, men har i dag frikjøpt tillitsvalgt i NTL Sentralforvaltning.
Ikke bare ble hun valgt inn til landsstyret i NTL, organisasjonens øverste organ, men hun og Pettersen fikk også gjennom et bevilgningsforslag på 20.000 kroner 
som skal gå til NHFs internasjonale arbeid- Noe som ble vedtatt med overveldende flertall.  

Landsmøtet valgte å sette seg et klart mål om å jobbe for et likestilt samfunn.
De vedtok å jobbe for et universelt utformet Norge innen 2030, og tok inn følgende to punkter i prinsipp og handlingsplanen:

2.4 Arbeidsmiljø og inkluderende arbeidsliv:
NTL skal jobbe for at alle virksomheter ansetter flere personer med nedsatt funksjonsevne.
For å nå dette målet må ulike tiltak prøves ut, som for eksempel radikal kvotering av personer med nedsatt funksjonsevne i statlige virksomheter, eller å stille krav til hvor mange ansatte med nedsatt funksjonsevne en statlig virksomhet må ha.
NTL Krever at statlige virksomheter tar et større ansvar for å rekruttere mennesker med nedsatt funksjonsevne.
For at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha tilgang til arbeidslivet, er det en forutsetning at arbeidsplassene følger prinsippene om universell utforming.
NTL skal være en pådriver for et universelt utformet samfunn.

5.1. Velferd 
NTL vil jobbe for at pleiepenger ikke skal være tidsavgrenset.

– Dette var gode vedtak som jeg håper andre arbeidstakerorganisasjoner henter inspirasjon fra, sier Pettersen.
Flere nyheter
 • Funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes
  15. februar 2019
  NHF er en av 125 norske organisasjoner som står samlet bak en ny rapport til FN, som tydelig viser at funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes. I mars reiser vi til FN-komiteen for å legge press på myndighetene om å innfri funksjonshemmedes rettigheter.
 • Dårlig forslag om nye lånekriterier
  15. februar 2019
  Regjeringen vil endre kriteriene for lån fra Husbanken. Endringene innebærer et angrep på universell utforming og livsløpsboligen.
 • KOMMUNEVALGET 2019: Bli med på idedugnad!
  12. januar 2019
  Til høsten er det valg, og vi skal sørge for at politikerne hører, ser og føler oss og sakene vi kjemper for. Vi ruster opp med idedugnader for å finne ut hvordan vi får satt vår agenda på politikernes dagsorden!
 • Velmenende, men svak likestillingsstrategi
  19. desember 2018
  I dag har likestillingsminister Linda Hofstad Helleland presentert regjeringens strategi for likestilling av funksjonshemmede. - En slik strategi trengs, men denne er altfor lite offensiv, mener NHF-leder Arne Lein.
 • Kalender
  26. februar 2019
  Test
 • Ingen jubelstemning enda
  18. januar 2019
  Torsdag kveld la den nye flertallsregjeringen fram Granavolden-erklæringen. BPA trekkes fram som satsning, etter flere år med store problemer rundt ordningen. NHF er fornøyd, men avventer med å slippe jubelen løs.
Flere artikler