Massiv protest mot midlertidighet

Fagbevegelsen samlet seg til protester landet rundt mot regjeringens forslag til endring av arbeidsmiljøloven. Norges Handikapforbunds forbundsleder Arne Lein var med på markeringen utenfor Stortinget. Han er glad for den sterke motstanden regjeringen nå får.
29. januar 2015

Fredag 5. desember la Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson fram lovforslaget om endringer i arbeidsmiljøloven, som blant annet åpner for økt bruk av midlertidige ansettelser. Norges Handikapforbund er svært kritisk til forslaget og desto mer begeistret for den motstanden som har blitt mobilisert. Gårsdagens markeringer over hele landet besto av enorme folkemengder som ville si fra om at de ikke går med på en svekkelse av arbeidstakernes rettigheter. 

- Det er veldig viktig at dette er en bred markering. Dette forteller tydelig at regjeringen tar feil og at de bommer på virkemidlene, sier Arne Lein, som var til stede under markeringen på Eidsvolls plass.

Erikssons lovforslag, som ble annonsert for flere måneder siden og har vært debattert like lenge, inneholder flere tiltak som sies å skulle øke sysselsettingen blant dem som faller utenfor arbeidslivet i dag. Økt adgang til midlertidige ansettelser er et av hovedpunktene, og det som har skapt størst frustrasjon. 

Norges Handikapforbund har lenge vært kritisk til bruk av midlertidighet som virkemiddel for å få funksjonshemmede i arbeid. NHF mener tvert imot at sannsynligheten er stor for at dette vil skyve funksjonshemmede enda lenger ut av arbeidslivet.

- Regjeringens forslag vil dreie i retning av et mer frynsete arbeidsliv, og særlig frynsete vil det bli for funksjonshemmede, sier Lein. - All erfaring og forskning på området forteller at funksjonshemmede i midlertidige stillinger blir værende i midlertidige stillinger, mener han, og vil heller etterlyse bedre støtte til arbeidsgiverne.

– Arbeidsgiverne etterlyser forutsigbarhet og bistand i forhold til det funksjonshemmede arbeidstakere trenger. Altså enklere tilgang på hjelpemidler og transport, og mindre byråkrati og ventetid rundt det, sier han.

Arbeidstakerorganisasjonene i Norge har satt inn store ressurser for å markere motstanden mot forslaget. Norges Handikapforbund har samarbeidet med blant andre LO i denne saken.

- Det er godt å kjenne at våre erfaringer og synspunkter blir sett, hørt og forstått av arbeidstakerorganisasjonene. Denne støtten betyr spesielt mye når vi ikke blir hørt av regjeringen, sier Arne Lein.

Flere NHF-ere deltok i markeringene 28. januar. Regionleder og sentralstyremedlem Tom-Atle Steffensen holdt appell under demonstrasjonen i Kristiansand.
Les mer om markeringen i Kristiansand i Fædrelandsvennen på nett.
Det skal også ha blitt holdt appeller flere steder.
NHF Oslos regionleder Magnhild Sørbotten var tidlig ute, og holdt appell på LO-demonstrasjonen i oktober. Appellen ble i ettertid gjengitt som kronikk i Klassekampen.
Les kronikken til Magnhild Sørbotten her.

Norges Handikapforbund var også med i stortingshøringen om forslaget 21.januar.
Les innspillet NHF la igjen på Stortinget her.

På nettportalen www.mittarbeidsliv.no kan du lese mer om konsekvensene av lovforslaget.

Saken er nå oversendt Stortinget for behandling. Sammen med våre alliansepartnere vil NHF fortsette å fronte våre synspunkter overfor de politiske partiene, i håp om at forslaget ikke blir vedtatt i sin nåværende form.

Les hele lovforslaget på regjeringens nettsider.

Flere nyheter
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Overraskende skuffende budsjett
  08. oktober 2018
  Likestilingsløftet glimret med sitt fravær når statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram. Stikkordene i år er: store ord, lite innehold og manglende reell satsning.
 • Støtt arbeidet for en tilgjengelig skole
  01. november 2018
  80% av grunnskolene i Norge ikke er tilgjengelige for mange barn med funksjonsnedsettelser. Dette er ikke akseptabelt, og årets julekampanje handler om dette.
 • Stor BPA-seier
  21. november 2018
  KRF og regjeringen er nå enige om at BPA skal utredes!
 • OXLO-prisen til funkis for første gang
  16. november 2018
  Vi gratulerer Sadia Jabeen Iqbal, NHFU-medlem og leder av NHFUs minoritetsprosjekt med OXLO-prisen. Hun har fått den for sitt enormt viktige arbeidet for at funksjonshemmet minoritetsungdom skal være en del av samfunnslivet.
 • NHF er frivillighetssektorens beste arbeidsplass
  15. november 2018
  Norges Handikapforbund ble i dag kåret til «beste arbeidsplass i frivillig sektor» av rådgivingsselskapet Great Place to Work®.
Flere artikler