Massiv protest mot midlertidighet

Fagbevegelsen samlet seg til protester landet rundt mot regjeringens forslag til endring av arbeidsmiljøloven. Norges Handikapforbunds forbundsleder Arne Lein var med på markeringen utenfor Stortinget. Han er glad for den sterke motstanden regjeringen nå får.
29. januar 2015

Fredag 5. desember la Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson fram lovforslaget om endringer i arbeidsmiljøloven, som blant annet åpner for økt bruk av midlertidige ansettelser. Norges Handikapforbund er svært kritisk til forslaget og desto mer begeistret for den motstanden som har blitt mobilisert. Gårsdagens markeringer over hele landet besto av enorme folkemengder som ville si fra om at de ikke går med på en svekkelse av arbeidstakernes rettigheter. 

- Det er veldig viktig at dette er en bred markering. Dette forteller tydelig at regjeringen tar feil og at de bommer på virkemidlene, sier Arne Lein, som var til stede under markeringen på Eidsvolls plass.

Erikssons lovforslag, som ble annonsert for flere måneder siden og har vært debattert like lenge, inneholder flere tiltak som sies å skulle øke sysselsettingen blant dem som faller utenfor arbeidslivet i dag. Økt adgang til midlertidige ansettelser er et av hovedpunktene, og det som har skapt størst frustrasjon. 

Norges Handikapforbund har lenge vært kritisk til bruk av midlertidighet som virkemiddel for å få funksjonshemmede i arbeid. NHF mener tvert imot at sannsynligheten er stor for at dette vil skyve funksjonshemmede enda lenger ut av arbeidslivet.

- Regjeringens forslag vil dreie i retning av et mer frynsete arbeidsliv, og særlig frynsete vil det bli for funksjonshemmede, sier Lein. - All erfaring og forskning på området forteller at funksjonshemmede i midlertidige stillinger blir værende i midlertidige stillinger, mener han, og vil heller etterlyse bedre støtte til arbeidsgiverne.

– Arbeidsgiverne etterlyser forutsigbarhet og bistand i forhold til det funksjonshemmede arbeidstakere trenger. Altså enklere tilgang på hjelpemidler og transport, og mindre byråkrati og ventetid rundt det, sier han.

Arbeidstakerorganisasjonene i Norge har satt inn store ressurser for å markere motstanden mot forslaget. Norges Handikapforbund har samarbeidet med blant andre LO i denne saken.

- Det er godt å kjenne at våre erfaringer og synspunkter blir sett, hørt og forstått av arbeidstakerorganisasjonene. Denne støtten betyr spesielt mye når vi ikke blir hørt av regjeringen, sier Arne Lein.

Flere NHF-ere deltok i markeringene 28. januar. Regionleder og sentralstyremedlem Tom-Atle Steffensen holdt appell under demonstrasjonen i Kristiansand.
Les mer om markeringen i Kristiansand i Fædrelandsvennen på nett.
Det skal også ha blitt holdt appeller flere steder.
NHF Oslos regionleder Magnhild Sørbotten var tidlig ute, og holdt appell på LO-demonstrasjonen i oktober. Appellen ble i ettertid gjengitt som kronikk i Klassekampen.
Les kronikken til Magnhild Sørbotten her.

Norges Handikapforbund var også med i stortingshøringen om forslaget 21.januar.
Les innspillet NHF la igjen på Stortinget her.

På nettportalen www.mittarbeidsliv.no kan du lese mer om konsekvensene av lovforslaget.

Saken er nå oversendt Stortinget for behandling. Sammen med våre alliansepartnere vil NHF fortsette å fronte våre synspunkter overfor de politiske partiene, i håp om at forslaget ikke blir vedtatt i sin nåværende form.

Les hele lovforslaget på regjeringens nettsider.

Flere nyheter
 • Sunniva Ørstavik blir ny generalsekretær i NHF
  29. juni 2018
  Sunniva Ørstavik har vært likestillings- og diskrimineringsombud og jobber for tiden i Uloba. I september blir hun generalsekretær i Norges Handikapforbund.
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Kalenderen og et nytt nummer av Handikapnytt er på vei til deg
  24. august 2018
  Nå er Handikapforbundets kalender for 2019 klar. Denne gang har vi valgt engasjement og deltagelse som en rød tråd gjennom kalenderen. Dette er vist med flotte bilder og gode historier hentet fra tidligere utgaver av Handikapnytt.
 • Dine fem minutter er med på å skape en attraktiv organisasjon for alle
  06. september 2018
  Hva vil gjøre medlemskapet givende for deg? Dette er ett av spørsmålene vi trenger svar på i vår nye undersøkelse.
 • Kritisk til endringsforslag om bil
  01. juni 2018
  Regjeringen har foreslått å endre bilstønadsordningen for gruppe 2-biler, og Handikapforbundet har sendt et svært kritisk høringssvar. Forslaget går blant annet ut på å endre dagens låneordning til en tilskuddsordning, noe som kan gjøre bilordningen både dårligere og dyrere.
 • NHFU inviterer til årets sommeropplevelse
  23. mai 2018
  NHFU har nå sendt ut invitasjoner til årets sommerleir: "Yes we fight and meditate too". Leiren beskrives som "En rå sommeropplevelse over 5 dager."
Flere artikler