Må skrinlegge hjelpemiddelforslaget
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Må skrinlegge hjelpemiddelforslaget

Regjeringen fikk ikke Stortingsflertall for forslaget om å overføre mer hjelpemiddelansvar til kommunene. Forbundsleder Arne Lein sender en stor takk til alle som har bidratt til å bevare dagens gode hjelpemiddelordning.
15. desember 2017

I forslaget til neste års statsbudsjett foreslo regjeringen å gi kommunene finansieringsansvar og flere oppgaver på hjelpemiddelområdet. Forslaget gjelder ikke alle hjelpemidler, men såkalt enkle og høyfrekvente hjelpemidler, som dusjstol, krykker og toalettforhøyere, og fastmonterte hjelpemidler til boligtilpasning, som trappeheiser og personløftere.
Klikk her for å lese mer om forslaget.

Massiv motstand

Forslaget fikk funksjonshemmede over hele landet til å engasjere seg i frykt for at hjelpemiddeltilbudet skulle bli rasert. Forbundsleder Arne Lein valgte å legge tung vekt på denne saken i høringsmøtene på Stortinget om statsbudsjettet, i tillegg til at han har hatt mye kontakt med de politiske partiene.

Også i regionene har det gått ut e-poster og brev, vært avholdt møter og snakket i korridorene med fylkesbenkene på Stortinget og partiene på fylkesnivå. Ikke minst har NHFU kastet seg rundt og sendt personlige e-poster til landets stortingspolitkere.

Regjeringens hjelpemiddelforslag har også fått mange til å sette seg ved tastaturet og skrive debattinnlegg og kronikker, og dermed har motstanden mot å flytte hjelpemidler til kommunene svært vært tydelig i mediebildet denne høsten.
Klikk her for å lese mer om motstanden.

Flertall på Stortinget

Opposisjonspartiene har gitt tydelig uttrykk for at de har vært på vår side i denne saken, men det var ikke nok til å gi flertall i Stortinget. Arbeids- og sosialkomiteen, som har formelt ansvar for denne saken, avviste forslaget i sin innstilling til statsbudsjettet den 8. desember, men der er ikke KrF representert. ASD skriver at: «Stortinget ber regjeringen skrinlegge planene om å overføre ansvaret for hjelpemidler fra stat til kommune.»

Da helse- og omsorgskomiteen på Stortinget la fram sin innstilling til statsbudsjettet onsdag 13. desember, ble det imidlertid klart at KrF sier klart nei til å flytte hjelpemiddelansvaret til kommunene. Helse- og omsorgskomiteens innstilling er dermed det første offisielle signalet fra KrF om hvilket standspunkt partiet tar i denne saken.

I innstillingen fra HOD står det:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, støtter ikke forslaget om å overføre ansvaret for hjelpemidler fra staten til kommunene, og viser til at en rekke av høringsinstansene også advarer mot dette. Flertallet vil påpeke at med dagens hjelpemiddelordning får alle de hjelpemidlene de har behov for, uavhengig av kommuneøkonomi og hvor i landet de bor. Dette vil forandres betraktelig hvis ansvaret for hjelpemidler, samt ansvaret for finansiering, overføres til hver enkelt kommune. Kommunenes økonomi vil spille en stor rolle for hvilke hjelpemidler brukerne vil få vedtak på og hvor godt hjelpemidlene blir tilpasset den enkelte. I ytterste konsekvens kan brukerne måtte vente lenge på nødvendige og tilpassede hjelpemidler, eventuelt ikke få det i det hele tatt. I kommuner med dårlig økonomi vil brukere med nedsatt funksjon, kunne hemmes i sin hverdagsmestring og samfunnsdeltakelse."

Og da statsbudsjettet ble vedtatt fredag 15. desember og et samlet Storting faktisk vedtok å skrinlegge planane om å overføre hjelpemiddelansvaret til kommunene, kunne vi endelig fastslå at saken var vunnet.

Takker alle som har bidratt

Forbundsleder Arne Lein er lettet og glad, og han vil gjerne takke alle som har bidratt:

- Det er ufattelig mange i Norges Handikapforbund som har gjort en innsats for at denne saken skulle få dette utfallet. Uten alle NHF'ere som har skrevet leserinnlegg, sendt e-poster, hatt møter med politikere og stilt opp i media ville saken ganske sikkert ikke ha endt slik den nå gjør. Tusen, tusen takk alle sammen!

Flere nyheter
 • Sunniva Ørstavik blir ny generalsekretær i NHF
  29. juni 2018
  Sunniva Ørstavik har vært likestillings- og diskrimineringsombud og jobber for tiden i Uloba. I september blir hun generalsekretær i Norges Handikapforbund.
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Kalenderen og et nytt nummer av Handikapnytt er på vei til deg
  24. august 2018
  Nå er Handikapforbundets kalender for 2019 klar. Denne gang har vi valgt engasjement og deltagelse som en rød tråd gjennom kalenderen. Dette er vist med flotte bilder og gode historier hentet fra tidligere utgaver av Handikapnytt.
 • Dine fem minutter er med på å skape en attraktiv organisasjon for alle
  06. september 2018
  Hva vil gjøre medlemskapet givende for deg? Dette er ett av spørsmålene vi trenger svar på i vår nye undersøkelse.
 • Kritisk til endringsforslag om bil
  01. juni 2018
  Regjeringen har foreslått å endre bilstønadsordningen for gruppe 2-biler, og Handikapforbundet har sendt et svært kritisk høringssvar. Forslaget går blant annet ut på å endre dagens låneordning til en tilskuddsordning, noe som kan gjøre bilordningen både dårligere og dyrere.
 • NHFU inviterer til årets sommeropplevelse
  23. mai 2018
  NHFU har nå sendt ut invitasjoner til årets sommerleir: "Yes we fight and meditate too". Leiren beskrives som "En rå sommeropplevelse over 5 dager."
Flere artikler