YS' likestillingspris til NHFU
Bilde fra NHFU-toget 1. mai med blant annet Nikita Amber Abbas, Ida Hauge Dignes, Tamarin Varner, Marianne Knudsen og Sissel Eidhammer.

YS' likestillingspris til NHFU

Gratulerer til ungdomsorganisasjonen vår, NHFU, som er tildelt YS' likestillingspris for sitt arbeid mot diskriminering av funksjonshemmede. NHFU er glad for prisen, men er tydelige på at prisen forplikter fagforeningen.
21. oktober 2019

- Vi takker for denne prisen, men det å gi denne til oss betyr at vi kommer til å stille krav. Dere vil bli minnet på hva vi forventer hver eneste dag så lenge det er nødvendig. Vi vil ikke være deres inspirasjon, vi vil være deres kollega. Vi forventer at dere nå går i front, sammen med oss, og står opp mot diskrimineringen som foregår, sa NHFU-leder Tarmin Varner da hun tok imot prisen.

Bilde fra scenen etter prisutdelingen

Tamarin til venstre, sammen med YS' 1. nestleder Hans- Erik Skjæggerud, som delte ut prisen, og 2. nestleder i NHFU, Gabriel Wilhelmsen Hoff. Foto: Tormod Hansen Skinnarmo/YS

Flytter samfunnet

– Norges Handikapforbunds Ungdom skaper endringer i samfunnets holdninger og flytter politikken i riktig retning. Det sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS og juryleder for YS’ likestillingspris.

Han sier også at NHFU har betydd og betyr mye i dagens likestillingsarbeid.

– Organisasjonen går foran i å synliggjøre systemene og strukturene som diskriminerer. De legger vekt på en kunnskapsbasert og verdiorientert aktivisme og får stort gjennomslag i dette arbeidet, ikke minst fordi de bruker humor og egne erfaringer for å gjøre en forskjell, påpeker Skjæggerud.

I begrunnelsen for tildelingen av prisen til NHFU, trekkes følgende satsninger fram som prisverdige:

 • Mangfoldsarbeid for å sikre at de er en organisasjon også for funksjonshemmede med minoritetsbakgrunn.
 • Solidaritetsarbeid med samarbeid med blant annet Malawi.
 • Utfordring av tabuer og fordommer når det gjelder kjønn, seksualitet og identitet.
 • Synliggjøring av hatkriminalitet og hatefulle ytringer som særlig rammer unge funksjonshemmede med tilhørighet i flere minoriteter (f.eks. etniske eller LHBT).
 • Etablering av sterke stemmer som er aktive og synlige i samfunnsdebatten.
Les mer om prisen på YS' nettsider

Sterk takketale

NHFU-leder Tamarin Varner var klar og tydelig på hva som er problemet og hva hun nå forventer av YS i sin takketale. Her er denne gjengitt i sin helhet:

Kjære alle sammen,

Mitt navn er Tamarin Varner og jeg er leder av Norges Handikapforbunds Ungdom. Først av alt vil jeg takke så mye for denne prisen. Vi setter veldig stor pris på at arbeidet for full likestilling av funksjonshemmede anerkjennes som likestillingsarbeid. Det trengs. Og dette er noe vi jobber for, hver dag, 24/7. Og vi må fortelle dere, det er ikke så lett.

Fersk forskning om holdninger og fordommer i Norge viser at urovekkende mange ser på funksjonshemmede som snille, og litt dumme. Dette er et av de største problemene vi møter, som igjen viser seg i mangelen på politiske tiltak. Vi blir brukt som inspirasjon, vi blir fortalt at vi er flinke som «tar bussen», som «snakker for oss selv». Det virker som det er et mirakel at vi i det hele tatt klarer å komme opp om morgenen. Grunnen til at vi tar opp dette, er at holdningene til hva vi har å bidra med, er den største hindringen vi møter, for å bli en del av arbeidslivet på lik linje med alle andre.

Det begynner allerede fra barneskolen. 80 prosent av alle skolebygg, er utilgjengelig. Mange av oss møter holdninger om at det ikke er så farlig om vi kommer inn på skolen eller i klasserommet, for vi skal ikke bli noe likevel, vi skal jo bare trygdes. Kan dere tro det? 1 av 3 funksjonshemmede har opplevd at fordommene tar form av hatkriminalitet. Hindringene er der også i den praktiske hverdagen. Vi som trenger praktisk bistand, får altfor ofte ikke nok timer med assistanse for å kunne leve helt vanlige liv. For å gå på skole og jobbe. Vi bruker enorme ressurser på å krangle med kommunen for å få våre rettigheter innfridd. Fra vi står opp om morgenen og til vi legger oss, fra vi blir født og til vi ikke lever lenger - vi blir systematisk diskriminert, og det gjør noe med oss.

Som jeg sa, vi er veldig glade for denne prisen. Vi er glade for anerkjennelsen av den jobben vi gjør i kampen for et likestilt samfunn. Samtidig tenker vi at det å gi en slik pris forplikter. Det forplikter både dere og oss til å stå sammen for å bryte barrierene i arbeidslivet. Vi forventer at denne prisen ikke er et klapp på hodet og vi forventer at dere tar større del i det vi anser som et samfunnsansvar.

Vi skulle ønske arbeidslivets foreninger var tøffere da målet om flere funksjonshemmede i arbeid ble fjernet fra IA-avtalen. Regjeringen har erstattet dette målet med en frivillig inkluderingsdugnad og oppfordrer flere aktører til å ta på seg ansvaret. Vi mener dette gjør likestilling av funksjonshemmede i arbeidslivet til et veldedighetsprosjekt. Anniken Hauglie oppfordrer funksjonshemmede til å søke jobb og hevder det er masse jobber der ute. Jeg har forsøkt å forklare arbeidsministeren hvor problemet ligger, og det er at vi ikke blir ansatt. Dette skyldes diskriminering og manglende tro på at funksjonshemmede fungerer i arbeidslivet.

Forventningene til oss som av ulike grunner skiller oss litt ut fra normen er utestengt fra første stund. Funksjonshemmede blir sett på som pasienter og passive mottakere av offentlige tjenester og ytelser. Vi blir snakket om som lenket til rullestoler og at det er synd på oss. Vi lider ikke av våre funksjonshemninger. Vi lider av noe mye verre, vi lider av diskriminering og utestenging fra viktige samfunnsarenaer.

Vi takker for denne prisen, men det å gi denne til oss betyr at vi kommer til å stille krav. Dere vil bli minnet på hva vi forventer hver eneste dag så lenge det er nødvendig. Vi vil ikke være deres inspirasjon, vi vil være deres kollega. Vi forventer at dere nå går i front, sammen med oss, og står opp mot diskrimineringen som foregår. Likestillingskampen tar ikke pause.

Takk for oss!

Flere nyheter
 • Vi kan ikke friskmelde ni av ti skoler
  11. desember 2019
  For noen dager siden kunne vi lese at nitti prosent av skolene har tilfredsstillende tilgjengelighet. Det tror vi ikke på. Ulike undersøkelser gir ulike bilder, og vi må sikre en skole for alle!
 • Provoserende handlingsplan
  11. desember 2019
  Regjeringens handlingsplan for likestilling av funksjonshemmede får slakt av funksjonshemmede selv. Planen kalles ambisjonsløs og et skamløst politisk bidrag til utenforskap.
 • Knus barrierene!
  03. desember 2019
  I Norge - verdens beste land å bo i - blir vi funksjonshemmede diskriminert. Fordommer og dårlig tilgjengelighet stenger oss ute. Bli med oss på å knuse barrierene!
 • Støtt oss i BPA-kampen!
  08. november 2019
  Årets jule-innsamlingskampanje er i gang og den handler om kampen for brukerstyrt personlig assistanse, BPA – for å leve, ikke bare overleve!
 • Vi markerer FN-dagen 3. desember
  26. november 2019
  3. desember er den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede. Dagen er viktig, fordi den gir oss en unik mulighet til å rette søkelyset mot at funksjonshemmede blir diskriminert, og at vi ikke finner oss i det.
 • Høring i Familie- og kulturkomiteen
  24. oktober 2019
  - Likestillingspolitikk skal ikke sikre like tiltak for mennesker men tiltak som gir like muligheter, fortalte NHF-leder under den siste høringen i forbindelse med statsbudsjettet 2020.
Flere artikler