Landsmøtet 2015

Norges Handikapforbundet har gjennomført sitt landsmøte for 2015. Statsminister Erna Solbergs hilsningstale under åpningen var et av flere høydepunkter. Politisk debatt om kommunereformen og organisasjonsdebatt om forbundets framtid, satte preg på lørdagen. Søndag ble det gjennomført valg.
08. juni 2015

Statsminsteren hilste landsmøtet

Det er ingen selvfølge for Norges Handikapforbund å ha en statsminister på besøk under landsmøtet. Men denne gangen, under åpningen av landsmøtet fredag 12.juni, stilte Statsminister Erna Solberg opp for å holde en hilsningstale. Solberg snakket varmt om betydningen av NHFs likemannsarbeid og vektla også viktigheten av å bekjempe hatefulle ytringer.
Klikk her for å lese Handikapnytts omtale av hilsningstalen og se videointervju med Erna Solberg.

Erna Solberg på talerstolen

Erna Solberg hilser NHFs landsmøte. Foto: Ida Freng

Statsministeren svarte imidlertid ikke på de spørsmålene forbundsleder Arne Leins stilte i sin landsmøtetale, der han utfordret henne på om funksjonshemmedes organisasjoner vil få en plass i utvalget som skal utrede kommunereformen og funksjonshemmedes mulighet til å disponere sine personlige assistenter utenfor kommunegrensene.
Klikk her for å lese talen.

Forbundsleder Arne Lein på talerstolen

Arne Lein holder åpningstale. Foto: Ida Freng

Viktige debatter om framtiden

Vil kommunereformen sikre funksjonshemmedes muligheter til likestilling? var tittelen på den politiske debatten under landsmøtet lørdag 13. juni. Debatten ble innledet av Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kristin Holm Jensen, som presentere regjeringens visjon for Kommunereformen og den nye oppgavefordelingen mellom stat og kommune. Ikke uventet tok hun til orde for at målet med reformen er å utvikle et bedre tilbud, blant annet når det gjelder formidlingen av hjelpemidler.

Helse-, sosial- og eldreombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen, uttrykte imidlertid skepsis til å gjennomføre reformer for reformenes skyld, men mener også at det nå er viktig at funksjonshemmede stiller krav til tjenestene. Begge deltok i plenumsdebatt, sammen med rådmannen i Rælingen kommune, Eivind Glemmestad, ordføreren i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten (Ap) og Bjarne Eiolf Holø (Sp), ordfører i Lom kommune, og med Lars Ødegård, tidligere generalsekretær og nå spesialrådgiver i NHF, som debattleder.

Debatten ble videooverført og kan sees i opptak.
Lenke til videoopptak av debatten.
Du kan også lese om debatten i Handikapnytt.

Etter lunsj lørdag hadde sentralstyret invitert til debatt om starte en prosess for å utrede NHFs samfunnsoppdrag, verdier og struktur. Det var nestleder Toril Heggen Munk som innledet til debatten, ved å minne om at NHF står overfor store utfordringer hva gjelder medlemsfrafall og døende lokallag, endret kommunestruktur, svekkede velferdstilbud og, ikke minst, en sårbar økonomi. Vi må jobbe smartere, var konklusjonen hun trakk før plenumsdebatten, som endte med enstemmig flertall for sentralstyrets forslag om å starte prosessen som skal munne ut i et forslag om organisasjonsstruktur og innhold til landsmøtet i 2017.
Les mer om debatten på handikapnytt.no.

NHF Oslos forslag om å gjenopprette et årsverk til veiledningstjenesten, som ble lagt ned for noen år siden, vakte også engasjement. Flere organisasjonsledd tok opp at medlemmene savner dette tilbudet, mens både sentralstyret og flere delegater roste NHFs servicetorg, regionkontorer og likepersoner for å ha erstattet dette tilbudet til fulle. Forbundsleder Arne Lein imøtekom imidlertid forslaget fra NHF Oslo ved å foreslå at sentralstyret skal utarbeide et forslag til hvordan NHF kan ivareta denne formen for service framover. Forslaget skal presenteres på neste års lederkonferanse.

NHFs hederspris til Lars Grue

Under landsmøtemiddagen lørdag 13. juni ble forskeren Lars Grue tildelt NHFs hederspris, for sin uvurderlige kunnskapsformidling om funksjonshemmede barn og unge.

Lars Grue er sosiolog og samfunnsforsker, og begynte å forske på livsvilkårene for barn og unge med funksjonsnedsettelser allerede på begynnelsen av 1980-tallet, i en tid da ingen andre forskere var opptatt av dette temaet. Grue anses som en av tungvekterne når det gjelder forskning om funksjonshemmede og har utmerket seg ikke bare ved å synliggjøre de samfunnsforhold som hindrer funksjonshemmedes livsutfoldelse, men også vise de mulighetene som finnes, med titler som blant annet Funksjonshemmet er bare et ord, Hjelp eller barrierer og Når livet blir en hinderløype.

Grue vektla i sin takketale at det å selv få et barn med en funksjonsnedsettelse og kona Fridas likestillingsforskning, inspirerte ham til å utforske samfunnsmessige betingelser som avgjørende for funksjonshemmedes muligheter.

Lars Grue

Lars Grue med mottatt hederspris. Foto: Terje Herttua

Nytt sentralstyre

Søndag ble det valgt nytt sentralstyre. Toril Heggen Munk ble enstemmig gjenvalgt som nestleder. Elisabeth Wilhelmsen fra NHF Oslo/NHFU, Arne Olav Hope fra LARS og Magnhild Sørbotten fra NHF Oslo ble valgt som styremedlemmer for fire år. Per Einar Honstad fra NHF Nordvest ble valgt som sentralstyremedlem for to år. Stein Wilmann, Hans Henrik Tøsdal og Helle-Viv Magnerud ble valgt som varamedlemmer for to år. Det nye sentralstyret består dermed av:

Forbundsleder: Arne Lein
Nestleder: Toril Heggen Munk
Sentralstyremedlemmer: Tove Linnea Brandvik, Elisabeth Wilhelmsen, Arne Olav  Hope, Kirsti Stenersen, Arve Harald Nordahl, Magnhild Sørbotten og Per Einar Honstad.
1. vara: Stein Wilmann
2. vara: Hans Henrik Tøsdahl
3. vara: Helle-Viv Magnerud 

Under landsmøteforhandlingene lørdag ble det forøvrig vedtatt at også NHFs ansatte skal være representert i sentralstyret med ett medlem.

Sentralstyret

NHFs nye sentralstyre. Foran fra venstre: Kirsti Stenersen, Arne Olav Hope, Helle-Viv Magnerud, Toril Heggen Munk, Per Einar Honstad og Elisabeth Wilhelmsen. Bak fra ventre: Tove Linnea Brandvik, Hans Henrik Tøsdahl, Arve Harald Norddahl, Stein Wilmann, Magnhild Sørbotten og Arne Lein. Foto: Ida Freng

Hilsener fra landsmøtet

Landsmøtet utformet tre uttalelser, der den ene var en hilsen til alle i Norges Handikapforbund.
Les landsmøtets hilsen til alle i Norges Handikapforbund

De to andre uttalelsene omtaler Kommunereformen og FN-konvensjonen for funksjonshemmede. Les uttalelsene via lenkene nedenfor:

Landsmøtedokumentene med saker til behandling

 

Flere nyheter
 • Sunniva Ørstavik blir ny generalsekretær i NHF
  29. juni 2018
  Sunniva Ørstavik har vært likestillings- og diskrimineringsombud og jobber for tiden i Uloba. I september blir hun generalsekretær i Norges Handikapforbund.
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Kalenderen og et nytt nummer av Handikapnytt er på vei til deg
  24. august 2018
  Nå er Handikapforbundets kalender for 2019 klar. Denne gang har vi valgt engasjement og deltagelse som en rød tråd gjennom kalenderen. Dette er vist med flotte bilder og gode historier hentet fra tidligere utgaver av Handikapnytt.
 • Dine fem minutter er med på å skape en attraktiv organisasjon for alle
  06. september 2018
  Hva vil gjøre medlemskapet givende for deg? Dette er ett av spørsmålene vi trenger svar på i vår nye undersøkelse.
 • Kritisk til endringsforslag om bil
  01. juni 2018
  Regjeringen har foreslått å endre bilstønadsordningen for gruppe 2-biler, og Handikapforbundet har sendt et svært kritisk høringssvar. Forslaget går blant annet ut på å endre dagens låneordning til en tilskuddsordning, noe som kan gjøre bilordningen både dårligere og dyrere.
 • NHFU inviterer til årets sommeropplevelse
  23. mai 2018
  NHFU har nå sendt ut invitasjoner til årets sommerleir: "Yes we fight and meditate too". Leiren beskrives som "En rå sommeropplevelse over 5 dager."
Flere artikler