Krever et krafttak for universell utforming

Regjeringen har bedt om våre innspill til den nye handlingsplanen for universell utforming. Vi har gitt klar beskjed om at det må tas solide grep for å skape et universelt utformet og ikke-diskriminerende samfunn.
18. oktober 2019

Regjeringens handlingsplan for universell utforming går ut i år, men er forlenget et år til. Bufdir er i gang med å utforme en ny plan som skal gjelde fra 2021, og har bedt organisasjonene om innspill på bakgrunn av våre erfaringer. Vi er selvsagt på banen, og har gitt innspill sammen med FFO, Unge Funksjonshemmede og NHFU.

Kort fortalt forteller vi om den store andelen utilgjengelige bygg - skoler, arbeids- og publikumsbygg, boliger, studentboliger - samt uteområder, transportmidler og IKT. Vi peker på svekket lovverk, manglende interesse og midler og muligheten til å argumentere med uforholdsmessig byrde. Utfordringene er mange, og i innspillet til Bufdir er vi tydelige på at det må et mer helhetlig grep til for å sikre at funksjonshemmede kan delta som borgere i samfunnet på lik linje med andre. Det kreves krever både satsing, lovverk, økonomiske midler og kompetanse.

Klikk her for å lese innspillet.

Flere nyheter
 • Støtt oss i BPA-kampen!
  08. november 2019
  Årets jule-innsamlingskampanje er i gang og den handler om kampen for brukerstyrt personlig assistanse, BPA – for å leve, ikke bare overleve!
 • YS' likestillingspris til NHFU
  21. oktober 2019
  Gratulerer til ungdomsorganisasjonen vår, NHFU, som er tildelt YS' likestillingspris for sitt arbeid mot diskriminering av funksjonshemmede. NHFU er glad for prisen, men er tydelige på at prisen forplikter fagforeningen.
 • Høring i Familie- og kulturkomiteen
  24. oktober 2019
  - Likestillingspolitikk skal ikke sikre like tiltak for mennesker men tiltak som gir like muligheter, fortalte NHF-leder under den siste høringen i forbindelse med statsbudsjettet 2020.
 • Høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen
  24. oktober 2019
  - Vi har som organisasjoner tydelige krav og forventninger til et statsbudsjett som bidrar til at funksjonshemmedes menneskerettigheter oppnås som en konsekvens av politiske strategiske valg og prioriteringer, sa forbundsleder i NHF sin innledning under budsjetthøringen på Stortinget.
 • Feil om Funkisdagen i fastgiverbrevet for oktober
  18. oktober 2019
  Vi har dessverre kommet til å skrive at vi hadde Funkisdager i Bergen og Stavanger i år. Riktige byer er Bergen og Trondheim.
 • Krever et krafttak for universell utforming
  18. oktober 2019
  Regjeringen har bedt om våre innspill til den nye handlingsplanen for universell utforming. Vi har gitt klar beskjed om at det må tas solide grep for å skape et universelt utformet og ikke-diskriminerende samfunn.
Flere artikler