Vi er deres velgere, og de skal jobbe for å få vår stemme.

Skal vi få til dette er vi avhengig av DIN hjelp!

Hvordan skal vi nå ut, påvirke, engasjere, synes, høres og føles? Dette må vi finne ut sammen.

Derfor inviterer vi alle som ønsker å synliggjøre vår sak, engasjere seg i NHF sin politikk samt være med og sette dagsorden, til en idedugnad!

Vi starter opp med fire samlinger i Stavanger 19.januar, Tromsø 21.januar, Trondheim 22.januar og Oslo 25.januar. I tillegg blir det en samling i regi av NHFU i Oslo 9.februar i Oslo.

Bli med!

Har du innspill og ideer til valgkamparbeidet vårt? Kontakt prosjektleder Nelly Torvik: nelly.torvik@nhf.no.
Vil du delta i NHFUs velgkamparbeid? Ta kontakt med Kristofer Stavseng: kristofer@nhf.no

Vil du være med og skape et mer mangfoldig og likestilt samfunn, men er ikke medlem hos oss? Meld deg inn, da vel! 
Send NHF MEDLEM til 2160 - eller klikk her for å bruke innmeldingsskjemaet vårt.