Ingen jubelstemning enda

Torsdag kveld la den nye flertallsregjeringen fram Granavolden-erklæringen. BPA trekkes fram som satsning, etter flere år med store problemer rundt ordningen. NHF er fornøyd, men avventer med å slippe jubelen løs.
18. januar 2019

– Regjeringsplattformen inneholder mye positivt, samtidig som den inneholder noen urovekkende signaler, sier Arne Lein, forbundsleder i NHF.

Tilfeldighetene råder når kommunene implementerer BPA-ordningene, noe som har tvunget mange til å flytte til nye kommuner der ordningene gjennomføres etter loven. Dette vil regjeringen nå komme til livs, samtidig som at ordningen forsøkes bedret.

– Det er positivt at BPA trekkes tydelig fram i regjeringsplattformen som et livsvarig likestillingsverktøy, og ikke som en helseordning. Det er også vesentlig at regjeringen nå skal utrede BPA-ordningen for å sikre at den utføres etter intensjonen satt av Stortinget. Her må det komme konkrete løsninger, og det er en avgjørende at brukerorganisasjonene må trekkes inn i prosessen, sier Lein.

I erklæringen står det at de vil:

 • Definere BPA-ordningen som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning.
 • At innvilgelse av timetall for BPA skal være en faglig vurdering. Flytting mellom kommuner skal ikke påvirke timetallet som er innvilget.
 • Raskt fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år for rett til brukerstyrt personlig assistanse, for dem som allerede har fått innvilget ordningen.
 • Gjennomføre en NOU for å sikre at ordningen fungerer etter hensikten, herunder utrede hvordan den kan utvides for å sikre deltagelse i fritidsaktiviteter.
  Ordningen skal være reelt brukerstyrt.

Lein er også fornøyd med at regjeringen nå vil evaluere handlingsplanene for universell utforming, og har forpliktet seg til en ny i 2020 når den gamle går ut.

– Vi forutsetter at universell utforming av eksisterende skolebygg inngår i den nye handlingsplanen, og i evalueringen av den gamle. Alt for mange barn tvinges vekk fra sine nærskoler, som følger av utilgjengelige skolebygg, forklarer han.

Punktene til tross, Lein ser enda ikke en grunn til å slippe jubelen løs, for blant annet under likestilingssatsningen uteblir funksjonshemmede i de totalt 15 handlingspunktene som er satt ned.

– Dessverre ser det ut til at likeverd og likestilling fortsatt sauses sammen, noe brukerorganisasjonene fortsatt må jobbe med. Det er viktig at regjeringen forstår at likestilling handler om å gi alle borgere like muligheter.

Les hele erklæringen her: krf-v-h-frp-politisk-plattform-2019.pdf

Flere nyheter
 • Dette betyr statsbudsjettet for funksjonshemmede
  07. oktober 2019
  Regjeringens forslag til neste års statsbudsjett, er et budsjett som fortsetter å sette funksjonshemmede på sidelinjen. Her er en oversikt over tall og tale på noen av våre viktige områder.
 • Statsbudsjettet for 2020 – ikke et budsjett for likestilling av funksjonshemmede.
  07. oktober 2019
  Regjeringen har lagt fram sitt forslag til neste års statsbudsjett, og vi er skuffet! Vi ser et budsjett som fortsatt setter funksjonshemmede på sidelinjen.
 • Tove Linnea Brandvik med i BPA-utvalget
  20. september 2019
  Vår leder Tove Linnea Brandvik er med i utvalget som skal jobbe med å finne løsninger på hvordan BPA-ordningen kan innrettes så funksjonshemmede over hele landet kan leve livet fullt og helt, og ikke bare få dekket basale behov.
 • Statsbudsjettet 2020 – et budsjett for å oppfylle funksjonshemmedes menneskerettigheter?
  03. oktober 2019
  Mandag legger regjeringen fram sitt forslag til neste års statsbudsjett. Vi ønsker oss et budsjett som setter funksjonshemmedes menneskerettigheter i høysetet
 • Korrupsjonsvarsel i Malawi
  19. september 2019
  Vi har blitt varslet om korrupsjon knyttet til bistandsarbeidet vårt i Malawi. Sakene er under etterforskning, og vi samarbeider tett med norske myndigheter om å rydde opp.
 • Klassekampen: For mye frihet?
  18. september 2019
  Masterstudentene Gine Skurdal og Per Ingar Enger mener vi glemmer assistentenes arbeidsvilkår. NHF-leder Tove Linna Brandvik vil ikke akseptere den motsetningen de to studentene har konstruert mellom folks frihet og selvstendighet og assistentenes arbeidsvilkår, skriver hun i Klassekampen.
Flere artikler