Ingen jubelstemning enda

Torsdag kveld la den nye flertallsregjeringen fram Granavolden-erklæringen. BPA trekkes fram som satsning, etter flere år med store problemer rundt ordningen. NHF er fornøyd, men avventer med å slippe jubelen løs.
18. januar 2019

– Regjeringsplattformen inneholder mye positivt, samtidig som den inneholder noen urovekkende signaler, sier Arne Lein, forbundsleder i NHF.

Tilfeldighetene råder når kommunene implementerer BPA-ordningene, noe som har tvunget mange til å flytte til nye kommuner der ordningene gjennomføres etter loven. Dette vil regjeringen nå komme til livs, samtidig som at ordningen forsøkes bedret.

– Det er positivt at BPA trekkes tydelig fram i regjeringsplattformen som et livsvarig likestillingsverktøy, og ikke som en helseordning. Det er også vesentlig at regjeringen nå skal utrede BPA-ordningen for å sikre at den utføres etter intensjonen satt av Stortinget. Her må det komme konkrete løsninger, og det er en avgjørende at brukerorganisasjonene må trekkes inn i prosessen, sier Lein.

I erklæringen står det at de vil:

 • Definere BPA-ordningen som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning.
 • At innvilgelse av timetall for BPA skal være en faglig vurdering. Flytting mellom kommuner skal ikke påvirke timetallet som er innvilget.
 • Raskt fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år for rett til brukerstyrt personlig assistanse, for dem som allerede har fått innvilget ordningen.
 • Gjennomføre en NOU for å sikre at ordningen fungerer etter hensikten, herunder utrede hvordan den kan utvides for å sikre deltagelse i fritidsaktiviteter.
  Ordningen skal være reelt brukerstyrt.

Lein er også fornøyd med at regjeringen nå vil evaluere handlingsplanene for universell utforming, og har forpliktet seg til en ny i 2020 når den gamle går ut.

– Vi forutsetter at universell utforming av eksisterende skolebygg inngår i den nye handlingsplanen, og i evalueringen av den gamle. Alt for mange barn tvinges vekk fra sine nærskoler, som følger av utilgjengelige skolebygg, forklarer han.

Punktene til tross, Lein ser enda ikke en grunn til å slippe jubelen løs, for blant annet under likestilingssatsningen uteblir funksjonshemmede i de totalt 15 handlingspunktene som er satt ned.

– Dessverre ser det ut til at likeverd og likestilling fortsatt sauses sammen, noe brukerorganisasjonene fortsatt må jobbe med. Det er viktig at regjeringen forstår at likestilling handler om å gi alle borgere like muligheter.

Les hele erklæringen her: krf-v-h-frp-politisk-plattform-2019.pdf

Flere nyheter
 • Funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes
  15. februar 2019
  NHF er en av 125 norske organisasjoner som står samlet bak en ny rapport til FN, som tydelig viser at funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes. I mars reiser vi til FN-komiteen for å legge press på myndighetene om å innfri funksjonshemmedes rettigheter.
 • Dårlig forslag om nye lånekriterier
  15. februar 2019
  Regjeringen vil endre kriteriene for lån fra Husbanken. Endringene innebærer et angrep på universell utforming og livsløpsboligen.
 • KOMMUNEVALGET 2019: Bli med på idedugnad!
  12. januar 2019
  Til høsten er det valg, og vi skal sørge for at politikerne hører, ser og føler oss og sakene vi kjemper for. Vi ruster opp med idedugnader for å finne ut hvordan vi får satt vår agenda på politikernes dagsorden!
 • Velmenende, men svak likestillingsstrategi
  19. desember 2018
  I dag har likestillingsminister Linda Hofstad Helleland presentert regjeringens strategi for likestilling av funksjonshemmede. - En slik strategi trengs, men denne er altfor lite offensiv, mener NHF-leder Arne Lein.
 • Ingen jubelstemning enda
  18. januar 2019
  Torsdag kveld la den nye flertallsregjeringen fram Granavolden-erklæringen. BPA trekkes fram som satsning, etter flere år med store problemer rundt ordningen. NHF er fornøyd, men avventer med å slippe jubelen løs.
 • Nei til drosjeendringer
  20. desember 2018
  NHF har levert høringssvar til regjeringens forslag til endringer i drosjereguleringen. Vi er opptatt av å sikre en drosjepolitikk som fører til et godt og forutsigbart drosjetilbud i hele landet og reagerer på at høringen i svært liten grad omtaler tilbudet til funksjonshemmede.
Flere artikler