Ingen jubelstemning enda

Torsdag kveld la den nye flertallsregjeringen fram Granavolden-erklæringen. BPA trekkes fram som satsning, etter flere år med store problemer rundt ordningen. NHF er fornøyd, men avventer med å slippe jubelen løs.
18. januar 2019

– Regjeringsplattformen inneholder mye positivt, samtidig som den inneholder noen urovekkende signaler, sier Arne Lein, forbundsleder i NHF.

Tilfeldighetene råder når kommunene implementerer BPA-ordningene, noe som har tvunget mange til å flytte til nye kommuner der ordningene gjennomføres etter loven. Dette vil regjeringen nå komme til livs, samtidig som at ordningen forsøkes bedret.

– Det er positivt at BPA trekkes tydelig fram i regjeringsplattformen som et livsvarig likestillingsverktøy, og ikke som en helseordning. Det er også vesentlig at regjeringen nå skal utrede BPA-ordningen for å sikre at den utføres etter intensjonen satt av Stortinget. Her må det komme konkrete løsninger, og det er en avgjørende at brukerorganisasjonene må trekkes inn i prosessen, sier Lein.

I erklæringen står det at de vil:

 • Definere BPA-ordningen som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning.
 • At innvilgelse av timetall for BPA skal være en faglig vurdering. Flytting mellom kommuner skal ikke påvirke timetallet som er innvilget.
 • Raskt fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år for rett til brukerstyrt personlig assistanse, for dem som allerede har fått innvilget ordningen.
 • Gjennomføre en NOU for å sikre at ordningen fungerer etter hensikten, herunder utrede hvordan den kan utvides for å sikre deltagelse i fritidsaktiviteter.
  Ordningen skal være reelt brukerstyrt.

Lein er også fornøyd med at regjeringen nå vil evaluere handlingsplanene for universell utforming, og har forpliktet seg til en ny i 2020 når den gamle går ut.

– Vi forutsetter at universell utforming av eksisterende skolebygg inngår i den nye handlingsplanen, og i evalueringen av den gamle. Alt for mange barn tvinges vekk fra sine nærskoler, som følger av utilgjengelige skolebygg, forklarer han.

Punktene til tross, Lein ser enda ikke en grunn til å slippe jubelen løs, for blant annet under likestilingssatsningen uteblir funksjonshemmede i de totalt 15 handlingspunktene som er satt ned.

– Dessverre ser det ut til at likeverd og likestilling fortsatt sauses sammen, noe brukerorganisasjonene fortsatt må jobbe med. Det er viktig at regjeringen forstår at likestilling handler om å gi alle borgere like muligheter.

Les hele erklæringen her: krf-v-h-frp-politisk-plattform-2019.pdf

Flere nyheter
 • FN mener: funksjonshemmedes menneskerettigheter er for dårlig ivaretatt
  09. april 2019
  Kommunal ulikhet, svakt diskrimineringslovverk og en omtale av funksjonshemmede preget av sykdoms- og pasientperspektiver, er blant bekymringene fra FN-komitéen i rapporten etter at norske myndigheter ble hørt i Genève. Komitéen bekrefter dermed langt på vei vår kritikk.
 • Vi krever likestilling, ikke likeverd!
  08. april 2019
  Norges største minoritet, funksjonshemmede, har ikke det samme menneskerettslige vernet som andre minoriteter, skriver NHF sammen med ni andre organisasjoner, i en kronikk publisert i Aftenposten.
 • Reisebrev fra Genève.
  28. mars 2019
  Vår interessepolitiske rådgiver Monica Haugen har skrevet reisebrev fra Genève, og CRPD-høringene der.
 • CRPD falt på Stortinget.
  28. mars 2019
  I dag er FN-høringen om hvordan Norge håndterer konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD), over.
  Samtidig som myndighetene har fått kritikk av FN-komiteen. har stortinget behandlet et forslag fra SV - Sosialistisk Venstreparti som ville ha styrket rettighetene til funksjonshemmede.
 • Se FN-høringen på nett!
  28. mars 2019
  Fikk du ikke sett høringen live? Nå er opptak fra begge dagen tilgjengelig.
  Videoen er tekstet og simultantolket på engelsk.
 • Kalender
  26. februar 2019
  Test
Flere artikler