Hva koster det å være funksjonshemmet?

Hva koster det å være funksjonshemmet?

Tall vi har samlet inn viser at funksjonshemmede har høye ekstrakostnader. Under Arendalsuka 16. august presenterer vi tallene og inviterer til debatt.
03. august 2017

De siste årene har Norges Handikapforbund fått mange tilbakemeldinger fra funksjonshemmede om at levekårene deres har blitt verre. Innføring av nye egenandeler og fjerning av velferdsordninger gjør at mange opplever at hverdagen har blitt en kamp for å få økonomien til å gå rundt.

Nå har vi sammenfattet en rapport om funksjonshemmedes levekår i Norge. Der tidligere rapporter ofte har sett på inntektssiden, det vil si regulering av uføretrygd med mer, har vi gått inn på utgiftssiden og sett på egenandeler, merutgifter og så videre, og kort sagt svart på spørsmålet – Hva koster det å være funksjonshemmet i Norge i dag? Vi kan røpe allerede nå at det ikke er snakk om småsummer.

Klikk her for å laste ned rapporten.

Denne rapporten og utviklingen av funksjonshemmedes levekår vil vi diskutere i en paneldebatt under Arendalsuka. Der vil vi også stille spørsmål som: Er det greit at funksjonshemmede selv må betale store summer for å kunne ivareta basale behov knyttet til helse? Er kompensasjonsordningene for dårlige? Er funksjonshemmede fanget i en fattigdomsfelle? Og hvor går veien videre?

Til å diskutere dette har vi samlet et spennende panel med representanter fra politikken, forskningsfeltet og funksjonshemmedes organisasjoner.

I panelet:
Mali Steiro Tronsmoen, 1. kandidat i Vest-Agder til Stortingsvalget, SV
Marianne Nordli, Oslo FrP og tidligere medlem i rådet for funksjonshemmede i Oslo
Tone Fløtten, daglig leder av FAFO
Elin Langdahl, leder av Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)

Ordstyrer: Arne Lein, forbundsleder i Norges Handikapforbund

Debatten går torsdag 17august kl. 12.00 - 14.00 på Clarion Hotel Tyholmen.

Kontaktperson: Camilla Huggins Aase, interessepolitisk rådgiver i Norges Handikapforbund. tlf: 92240913/epost: camillah@nhf.no

Flere nyheter
 • Partiguiden
  03. juli 2017
  Lurer du på hvilket parti du skal stemme på i september? Vi har vurdert partienes politikk overfor funksjonshemmede. I partiguiden kan du lese våre oppsummeringer og se hvilke terningkast vi har gitt.
 • Hva koster det å være funksjonshemmet?
  03. august 2017
  Tall vi har samlet inn viser at funksjonshemmede har høye ekstrakostnader. Under Arendalsuka 16. august presenterer vi tallene og inviterer til debatt.
 • Ti grusomme skoleår
  20. juni 2017
  8 av 10 skoler er for dårlig tilgjengelige. Henriette Felix (18) er en av mange funksjonshemmede som har fått skolegangen ødelagt på grunn av en utilgjengelig skole.
 • Ny skolerapport
  11. august 2017
  En ny rapport fra NTNY Samfunnsforskning tyder på at norsk spesialundervisning ikke alltid fremmer inkludering, men bildet er variert og forskjellene store.
 • Ingen armer - ingen kake?
  11. august 2017
  Funksjonshemmede vil delta og bidra i samfunnet, men får ofte ikke muligheten. Utilgjengelige boliger, skoler, arbeidsplasser og transportmidler, dårlige økonomiske levekår, mangel på assistanse og hjelpemidler, samt diskriminering og hat, stenger funksjonshemmede ute.
 • Ny felleslov endelig vedtatt
  26. juni 2017
  12. juni ble den nye felles likestillings - og diskrimineringsloven endelig vedtatt, etter mange protester og flere høringsrunder. Vi kan glede oss over at mange av våre krav har blitt hørt.
Flere artikler