Målet for reisen var å gi Marianne og Alexander et innblikk i den daglige kampen, men også de potensielle mulighetene, unge funksjonshemmede i Malawi står overfor.

På facebooksiden vår kan du se flere bilder fra reisen.

De norske ungdommene sammen med FEDOMAs aktivister

Dag 1: Marianne og Alexnader har vært sammen med ungdom fra FEDOMA. Sammen har de diskutert fremstillingen av funksjonshemmede i media. Nå forbereder de første tur til landsbygda for å filme.

Skal lage film

Med i reisefølget var også filmproduksjonsselskapet iKind, som var hyret inn for å lage fire-fem videoer om Malawiske ungdommer med funksjonsnedsettelser. Marianne og Alexander var med på filminnspillingen. De vil dele iKind-filmene og sine egne bilder, filmsnutter og historier fra reisen på NHFU-bloggen, NHFs og NHFUs facebooksider, i regionblader og på ulike arrangementer i NHF- og NHFU-regi.

Filmselskapet iKind i aksjon

Her gjør filmfotografene fra iKind seg klare til å filme.

#BreakingStereotypes

Den første filmen ble lansert tidlig i januar og handler om ungdomsaktivisten Patricia Moyo. Hun er bare 17 år, men allerede har lang erfaring som rettighetsforkjemper for kvinners og funksjonshemmede og vil forandre verden ved å endre folks tankesett.

Klikk her for å se filmen om Patricia på facebooksiden vår. 

Intervjuet på TV

Den siste kvelden ble Marianne og Alexander invitert til direktesending for å diskutere menneskerettighetene for funksjonshemmede på den nasjonale TV-kanalen Malawi Broadcasting Company, som rundt 95 prosent av Malawis befolkning på 16 millioner mennesker har tilgang til.

Marianne holdt et sterkt innlegg om at funksjonshemmede barn må få gå på skolen.
- Det handler ikke om ramper, stoler eller spesielle bøker. Det handler om holdninger og det å kunne være og lære sammen med andre, sa hun.
Klikk her for å se klipp fra Mariannes innlegg på facebooksiden vår.

Alexander på direktesendt TVMarianne på direktesendt TV

Marianne og Alexander på direktesendt TV.

Sterke inntrykk

Etter reisen skrev Marianne et sterkt blogginnlegg om det hun hadde vært med på. Hun skriver blant annet:

"Det viste seg at møtet mitt med Malawi ble noe helt annet enn jeg hadde trodd. Enn at et land som jeg trodde hadde så lite, kunne gi meg så mye! Folket i Malawi er varme, herlige og imøtekommende, men det er også mange funksjonshemmede der som møter mye urettferdighet.

I løpet av denne uken har jeg møtt mennesker som forteller at funksjonshemmede blir drept av sine egne foreldre fordi de ikke har råd til å ta vare på barnet. Jeg hører om foreldre som må bære barna sine flere kilometer for å komme seg til skolen og barn som blir stengt inn i sitt eget hus. De blir stemplet som syke og ikke som et fullverdig menneske. Mange tenker at funksjonshemmede barn er en straff og velger å ikke sende dem på skole, velger å isolere dem og velger å ikke se dem som den ressursen de er.

Vi står også ovenfor et valg, fordi vi kan velge å gjøre noe med det.  Jorda er en enhet, Norge er det mest likestilte landet verden, vi må bidra, skape en bevegelse , vise solidaritet over landegrenser, kjempe den globale kampen for likestilling.

Det finnes mennesker som klarer å stå i mot perspektivet om hvordan samfunnet skal være og det er så viktig at vi fra Norge viser at de gjør noe viktig! La oss være en del av det store bildet!"
klikk her for å lese hele blogginnlegget.

Fortsettelse følger

Og engasjementet slutter ikke her. NHFU har etablert et internasjonalt utvalg, som vil samarbeide med ungdomsavdelingen til NHFs lokale partner i Malawi, FEDOMA videre. Kontakten mellom de to ungdomsorganisasjonene vil bli fulgt opp over skype, så vi håper og tror at vi vil få høre flere historier fra Malawi i tiden som kommer.

Støttet av Norad

Reisen som Marianne og Alexander har vært på, er betalt av informasjonsavdelingen i Norad (det norske direktorater for utviklingsstøtte), og som navnet #HørHer/#ListenUp indikerer, er en viktig del av oppdraget å bevisstgjøre norsk ungdom om forholdene for unge funksjonshemmede i fattige land.

Malawi er et av verdens aller fattigste land med dårlig infrastruktur, tilbakevendende naturkatastrofer og medfølgende hungersnød, og er dermed et svært spennende land å ha som fokus for et informasjonsprosjekt som dette. NHF og NHFU har søkt Norad om midler til å følge opp prosjektet også de tre neste årene.

På facebooksiden vår kan du se flere bilder fra reisen.