God BPA-dialog med departementet

Handikapforbundet har møtt departementet etter vårens bekymringsmelding om kommunenes BPA-praksis. - Jeg opplevde at statssekretæren lyttet til oss, sier NHF-leder Arne Lein.
02. september 2016

I slutten av mai måned skrev forbundsleder Arne Lein en bekymringsmelding til helse- og omsorgsminister Bent Høie om BPA-praksisen i kommunene. Bakgrunnen for brevet, var at Handikapforbundet har fått flere frustrerte henvendelser fra medlemmer som har en BPA-ordning. De forteller om en kommunal praksis som i stor grad fratar dem de mulighetene ordningen er ment å gi. Urimelige krav til rapportering og forbud mot reiser ut av kommunen, er blant gjengangerne.

I brevet til statsråden ba Lein Høie om å tydeliggjøre overfor kommunene hva ordningen brukerstyrt personlig assistanse skal innebære og droppe krav som direkte eller indirekte undergraver intensjonene med ordningen.
Klikk her for å lese brevet i sin helhet

Lein ba også om et møte i brevet, og det var dette møtet som ble gjennomført torsdag 1. september.

Stolte av rettighetsfestingen

- Jeg opplevde at statssekretæren lyttet til oss, og hadde observert det samme som vi har sett, sier Arne Lein, som er godt fornøyd med møtet.

- Vi får en bekreftelse på at regjeringen er stolte av å ha fått til en rettighetsfesting av BPA og gjerne vil at det skal bli en god ordning, forteller Lein.

Etter alt å dømme må vi imidlertid smøre oss med tålmodighet før vi får se konkrete resultater.

- Departementet er opptatt av en følgeevaluering av BPA-ordningen som skal komme sommeren 2017. Den skal oppsummere de erfaringene man har med ordningen, og det er først etter at den er ferdig at man kan begynne å vurdere virkemidler for å styrke ordningen. Dermed skjer det kanskje ikke så mye her og nå, men den dialogen vi har med departementet er likevel viktig, sier han.

Og selv om det virkelige arbeidet først begynner om et år, vil departementet allerede nå ta saken opp med aktuelle aktører, som KS og fylkesmennene.

Send klage!

Handikapforbundets representanter fikk også flere konkrete innspill til hvordan vi kan legge trykk på denne saken videre. Et av rådene fra Normann går ut på å involvere kommunaldepartementet i denne saken, som er departementet som først og fremst håndterer kommunene. Dette vil selvsagt blir fulgt opp.

Det viktigste vi kan gjøre, etter Leins mening, er likevel å sørge for at de feilene som skjer blir gjort kjent. 

- Det er viktig at alle som opplever problemer i forbindelse med søknadsprosessen eller praktiseringen av assistanseordningen sender klage til fylkesmannen og/eller tar kontakt med pasient- og brukerombudene, sier han.

Saksregistrene til fylkesmennene og pasient - og brukerombudene vil nemlig bli viktig bakgrunnsinformasjon for den følgeevalueringen som skal komme.

Levende bevis

Handikapforbundet stilte mannssterkt i møtet, med både forbundslederen selv, interessepolitisk rådgiver Gladys Sanchez og Johannes Loftsgård.

Sistnevnte ble kjent for mange i fjor høst, da han sto fram både i VG og TV2 med sin historie om hvordan et mangelfullt assistansetilbud gjorde at han måtte avbryte studiene. Siden har han vært å se både i filmer og på prisutdelinger, og frontet også Handikapforbundets sommerkampanje i år. Johannes redegjorde for de hindringene han har møtt og ble et levende bevis på hvordan kommunenes BPA-praksis begrenser funksjonshemmedes livsutfoldelse.

Fra departementet stilte statssekretær Lisbeth Normann, sammen med to byråkrater fra departementet.

Johannes Loftsgård sammen med Lisbeth Normann

Flere nyheter
 • Sunniva Ørstavik blir ny generalsekretær i NHF
  29. juni 2018
  Sunniva Ørstavik har vært likestillings- og diskrimineringsombud og jobber for tiden i Uloba. I september blir hun generalsekretær i Norges Handikapforbund.
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Kalenderen og et nytt nummer av Handikapnytt er på vei til deg
  24. august 2018
  Nå er Handikapforbundets kalender for 2019 klar. Denne gang har vi valgt engasjement og deltagelse som en rød tråd gjennom kalenderen. Dette er vist med flotte bilder og gode historier hentet fra tidligere utgaver av Handikapnytt.
 • Dine fem minutter er med på å skape en attraktiv organisasjon for alle
  06. september 2018
  Hva vil gjøre medlemskapet givende for deg? Dette er ett av spørsmålene vi trenger svar på i vår nye undersøkelse.
 • Kritisk til endringsforslag om bil
  01. juni 2018
  Regjeringen har foreslått å endre bilstønadsordningen for gruppe 2-biler, og Handikapforbundet har sendt et svært kritisk høringssvar. Forslaget går blant annet ut på å endre dagens låneordning til en tilskuddsordning, noe som kan gjøre bilordningen både dårligere og dyrere.
 • NHFU inviterer til årets sommeropplevelse
  23. mai 2018
  NHFU har nå sendt ut invitasjoner til årets sommerleir: "Yes we fight and meditate too". Leiren beskrives som "En rå sommeropplevelse over 5 dager."
Flere artikler