God BPA-dialog med departementet

Handikapforbundet har møtt departementet etter vårens bekymringsmelding om kommunenes BPA-praksis. - Jeg opplevde at statssekretæren lyttet til oss, sier NHF-leder Arne Lein.
02. september 2016

I slutten av mai måned skrev forbundsleder Arne Lein en bekymringsmelding til helse- og omsorgsminister Bent Høie om BPA-praksisen i kommunene. Bakgrunnen for brevet, var at Handikapforbundet har fått flere frustrerte henvendelser fra medlemmer som har en BPA-ordning. De forteller om en kommunal praksis som i stor grad fratar dem de mulighetene ordningen er ment å gi. Urimelige krav til rapportering og forbud mot reiser ut av kommunen, er blant gjengangerne.

I brevet til statsråden ba Lein Høie om å tydeliggjøre overfor kommunene hva ordningen brukerstyrt personlig assistanse skal innebære og droppe krav som direkte eller indirekte undergraver intensjonene med ordningen.
Klikk her for å lese brevet i sin helhet

Lein ba også om et møte i brevet, og det var dette møtet som ble gjennomført torsdag 1. september.

Stolte av rettighetsfestingen

- Jeg opplevde at statssekretæren lyttet til oss, og hadde observert det samme som vi har sett, sier Arne Lein, som er godt fornøyd med møtet.

- Vi får en bekreftelse på at regjeringen er stolte av å ha fått til en rettighetsfesting av BPA og gjerne vil at det skal bli en god ordning, forteller Lein.

Etter alt å dømme må vi imidlertid smøre oss med tålmodighet før vi får se konkrete resultater.

- Departementet er opptatt av en følgeevaluering av BPA-ordningen som skal komme sommeren 2017. Den skal oppsummere de erfaringene man har med ordningen, og det er først etter at den er ferdig at man kan begynne å vurdere virkemidler for å styrke ordningen. Dermed skjer det kanskje ikke så mye her og nå, men den dialogen vi har med departementet er likevel viktig, sier han.

Og selv om det virkelige arbeidet først begynner om et år, vil departementet allerede nå ta saken opp med aktuelle aktører, som KS og fylkesmennene.

Send klage!

Handikapforbundets representanter fikk også flere konkrete innspill til hvordan vi kan legge trykk på denne saken videre. Et av rådene fra Normann går ut på å involvere kommunaldepartementet i denne saken, som er departementet som først og fremst håndterer kommunene. Dette vil selvsagt blir fulgt opp.

Det viktigste vi kan gjøre, etter Leins mening, er likevel å sørge for at de feilene som skjer blir gjort kjent. 

- Det er viktig at alle som opplever problemer i forbindelse med søknadsprosessen eller praktiseringen av assistanseordningen sender klage til fylkesmannen og/eller tar kontakt med pasient- og brukerombudene, sier han.

Saksregistrene til fylkesmennene og pasient - og brukerombudene vil nemlig bli viktig bakgrunnsinformasjon for den følgeevalueringen som skal komme.

Levende bevis

Handikapforbundet stilte mannssterkt i møtet, med både forbundslederen selv, interessepolitisk rådgiver Gladys Sanchez og Johannes Loftsgård.

Sistnevnte ble kjent for mange i fjor høst, da han sto fram både i VG og TV2 med sin historie om hvordan et mangelfullt assistansetilbud gjorde at han måtte avbryte studiene. Siden har han vært å se både i filmer og på prisutdelinger, og frontet også Handikapforbundets sommerkampanje i år. Johannes redegjorde for de hindringene han har møtt og ble et levende bevis på hvordan kommunenes BPA-praksis begrenser funksjonshemmedes livsutfoldelse.

Fra departementet stilte statssekretær Lisbeth Normann, sammen med to byråkrater fra departementet.

Johannes Loftsgård sammen med Lisbeth Normann

Flere nyheter
 • Flere klagesaker og lite brukerstyring
  12. desember 2017
  Flere må klage på at de får for få timer eller får avslag på søknad. Fritid og aktivitet blir ikke prioritert, og folk får ikke en gang nok timer til personlig hygiene. BPA-ordningen fungerer ikke etter intensjonen, er konklusjonen i NHFs ferske BPA-rapport.
 • Ikke flytt hjelpemiddelansvaret til kommunene!
  30. oktober 2017
  Regjeringen vil gi kommunene mer ansvar på hjelpemiddelområdet. Handikapforbundet mener en slik endring vil skape store kommunale forskjeller og gjøre det dyrere og vanskeligere å få hjelpemidler man trenger.
 • - Får energi og krefter av å hjelpe andre
  02. november 2017
  Vigdis Grimsdottir Nielsen vet hvor viktig det er å ha noen å snakke med som forstår. Nå bruker hun egne erfaringer til å støtte og styrke andre.
 • Tilgjengelige bygg... i ny versjon
  16. november 2017
  Lurer du på hvordan du kan bygge tilgjengelig? Svaret finner du i det populære heftet vårt "Tilgjengelige bygg og uteområder". Heftet er nå oppdatert etter gjeldende lovverk og trykket opp i ny versjon.
 • 7 fremtidsrettede teser om bistand
  06. desember 2017
  "Verdensamfunnets 17 globale bærekraftsmål har som sin sentale nervetråd at «ingen skal utelates». Viktige mål, men er de mer enn besnærende retorikk?" Spørsmålet stilles i en kronikk i forbindelse med FN-dagen for funksjonshemmede.
 • Vi vil delta og bidra i fellesskapet!
  28. november 2017
  3. desember er funksjonshemmedes dag, den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede. Denne dagen sier vi fra om at funksjonshemmede vil være en del av fellesskapet!
Flere artikler