Funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes
Forsiden på rapporten

Funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes

NHF er en av 125 norske organisasjoner som står samlet bak en ny rapport til FN, som tydelig viser at funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes. I mars reiser vi til FN-komiteen for å legge press på myndighetene om å innfri funksjonshemmedes rettigheter.
15. februar 2019

Norge ratifiserte (det vil si skrev under på at vi vil følge) FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) for seks år siden. Konvensjonen forplikter statene som har ratifisert den til å sikre at funksjonshememde får oppfylt sine menneskerettigheter.

Menneskerettighetene er universelle - konvensjonen inneholder med andre ord ikke egne rettigheter for funksjonshemmede - men er utviklet på bakgrunn av en erkjennelse av at funksjonshemmede er en utsatt gruppe i menneskerettighetssammenheng. Mange møter stengte dører og har langt dårligere muligheter enn andre.

Høring i mars

Norge skal høres i FN-komiteen som overvåker konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD-komiteen) i Genève 25. og 26. mars år. I høringen må myndighetene svare for hva de gjør for å sikre at funksjonshemmedes menneskerettigheter blir oppfylt.

Selv har myndighetene rapportert at de jobber godt på området og at mye er på plass, men vi i funksjonshemmedes organisasjoner kjenner oss ikke igjen.

I forbindelse med høringen er vi en av 125 organisasjoner, i denne sammenhengen kalt sivilsamfunnet, som har gått sammen om å utarbeide en alternativ rapport. Rapporten beskriver de utfordringene vi mener at funksjonshemmede opplever i Norge i dag, og er nå overrakt FN og norske myndigheter.

Klikk her for å lese rapporten
(finnes foreløpig kun på engelsk)

Tre klare anbefalinger

Rapporten viser at funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes på en rekke ulike samfunnsområder i Norge i dag. Det er stor forskjell mellom å ha rett på papiret og å få rettighetene innfridd i praksis. En av grunnene til dette er at det er store kommunale forskjeller.

Rapportens tre overordnede anbefalinger til den norske regjeringen er:

 • Anerkjenne funksjonshemmede som likestilte borgere, med et fullstendig sett av rettigheter og plikter.
 • Implementere FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter i norsk lov.
 • Avskaffe alle lover som diskriminerer funksjonshemmede, og slik sørge for å sikre retten til selvbestemmelse og muligheten til å få støtte til å utøve rettslig handleevne.

I tillegg til disse overordnede anbefalingene, ligger det også spesifikke anbefalinger til norske myndigheter knyttet til de ulike artiklene i konvensjonen - om utdanning, tilgjengelighet, mobilitet, retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet, frihet og personlig sikkerhet, frihet fra utnytting, vold og misbruk, arbeid og sysselsetting, deltakelse i det politiske og offentlige liv, kulturliv og fritidsaktiviteter etcetera.

Rapporten sier også at funksjonshemmede lever livene sine på alle samfunnsarenaer og er en stor og mangfoldig gruppe. All politikk på alle samfunnsområder vil påvirke funksjonshemmede. Det har vært et altfor stort fokus på egne særtiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse istedenfor å lage universelle løsninger som alle kan benytte seg av. Det er viktig å lytte til funksjonshemmede sine organisasjoner for å få kunnskap om løsninger som gir god politikk.

Vi skal til Genève

Vi skal reise til Genève i mars, for å overvære høringen. Der vil norske myndigheter måtte svare på kritiske spørsmål fra CRPD-komiteen om hva de gjør, og hva de planlegger å gjøre, for å oppfylle funksjonshemmedes rettigheter i Norge.

Flere nyheter
 • Landsmøte 2019
  21. mai 2019
  Det går mot landsmøte i Norges Handikapforbund. Landsmøtet avholdes 14.-16. juni, og nå er programmet og landsmøtedokumentene klare.
 • Stort utbytte fra Extra Express
  21. mai 2019
  Totalt 874.000 kroner til 39 NHF-prosjekter ble resultatet fra ExtraExpress denne våren.
 • FN mener: funksjonshemmedes menneskerettigheter er for dårlig ivaretatt
  09. april 2019
  Kommunal ulikhet, svakt diskrimineringslovverk og en omtale av funksjonshemmede preget av sykdoms- og pasientperspektiver, er blant bekymringene fra FN-komitéen i rapporten etter at norske myndigheter ble hørt i Genève. Komitéen bekrefter dermed langt på vei vår kritikk.
 • Vi krever likestilling, ikke likeverd!
  08. april 2019
  Norges største minoritet, funksjonshemmede, har ikke det samme menneskerettslige vernet som andre minoriteter, skriver NHF sammen med ni andre organisasjoner, i en kronikk publisert i Aftenposten.
 • Se FN-høringen på nett!
  28. mars 2019
  Fikk du ikke sett høringen live? Nå er opptak fra begge dagen tilgjengelig.
  Videoen er tekstet og simultantolket på engelsk.
 • Reisebrev fra Genève.
  28. mars 2019
  Vår interessepolitiske rådgiver Monica Haugen har skrevet reisebrev fra Genève, og CRPD-høringene der.
Flere artikler