Funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes
Forsiden på rapporten

Funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes

NHF er en av 125 norske organisasjoner som står samlet bak en ny rapport til FN, som tydelig viser at funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes. I mars reiser vi til FN-komiteen for å legge press på myndighetene om å innfri funksjonshemmedes rettigheter.
15. februar 2019

Norge ratifiserte (det vil si skrev under på at vi vil følge) FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) for seks år siden. Konvensjonen forplikter statene som har ratifisert den til å sikre at funksjonshememde får oppfylt sine menneskerettigheter.

Menneskerettighetene er universelle - konvensjonen inneholder med andre ord ikke egne rettigheter for funksjonshemmede - men er utviklet på bakgrunn av en erkjennelse av at funksjonshemmede er en utsatt gruppe i menneskerettighetssammenheng. Mange møter stengte dører og har langt dårligere muligheter enn andre.

Høring i mars

Norge skal høres i FN-komiteen som overvåker konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD-komiteen) i Genève 25. og 26. mars år. I høringen må myndighetene svare for hva de gjør for å sikre at funksjonshemmedes menneskerettigheter blir oppfylt.

Selv har myndighetene rapportert at de jobber godt på området og at mye er på plass, men vi i funksjonshemmedes organisasjoner kjenner oss ikke igjen.

I forbindelse med høringen er vi en av 125 organisasjoner, i denne sammenhengen kalt sivilsamfunnet, som har gått sammen om å utarbeide en alternativ rapport. Rapporten beskriver de utfordringene vi mener at funksjonshemmede opplever i Norge i dag, og er nå overrakt FN og norske myndigheter.

Klikk her for å lese rapporten
(finnes foreløpig kun på engelsk)

Tre klare anbefalinger

Rapporten viser at funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes på en rekke ulike samfunnsområder i Norge i dag. Det er stor forskjell mellom å ha rett på papiret og å få rettighetene innfridd i praksis. En av grunnene til dette er at det er store kommunale forskjeller.

Rapportens tre overordnede anbefalinger til den norske regjeringen er:

 • Anerkjenne funksjonshemmede som likestilte borgere, med et fullstendig sett av rettigheter og plikter.
 • Implementere FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter i norsk lov.
 • Avskaffe alle lover som diskriminerer funksjonshemmede, og slik sørge for å sikre retten til selvbestemmelse og muligheten til å få støtte til å utøve rettslig handleevne.

I tillegg til disse overordnede anbefalingene, ligger det også spesifikke anbefalinger til norske myndigheter knyttet til de ulike artiklene i konvensjonen - om utdanning, tilgjengelighet, mobilitet, retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet, frihet og personlig sikkerhet, frihet fra utnytting, vold og misbruk, arbeid og sysselsetting, deltakelse i det politiske og offentlige liv, kulturliv og fritidsaktiviteter etcetera.

Rapporten sier også at funksjonshemmede lever livene sine på alle samfunnsarenaer og er en stor og mangfoldig gruppe. All politikk på alle samfunnsområder vil påvirke funksjonshemmede. Det har vært et altfor stort fokus på egne særtiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse istedenfor å lage universelle løsninger som alle kan benytte seg av. Det er viktig å lytte til funksjonshemmede sine organisasjoner for å få kunnskap om løsninger som gir god politikk.

Vi skal til Genève

Vi skal reise til Genève i mars, for å overvære høringen. Der vil norske myndigheter måtte svare på kritiske spørsmål fra CRPD-komiteen om hva de gjør, og hva de planlegger å gjøre, for å oppfylle funksjonshemmedes rettigheter i Norge.

Flere nyheter
 • Stem på en skole for alle
  01. juli 2019
  Mange barn med funksjonsnedsettelser får ikke gå på nærskolen og blir stengt ute fra den utdannelsen de burde få. En viktig årsak er måten norske skolebygg er bygd på.
 • Stem på frihet og selvstendighet
  01. juli 2019
  Når det er hvilken kommune du bor i som avgjør om du får leve et fritt og selvstendig liv, forstår alle at noe er riv ruskende galt.
 • Kalenderen og et nytt nummer av Handikapnytt er på vei til deg!
  19. august 2019
  Nå er Handikapforbundets kalender for 2020 klar. Denne gang har vi valgt engasjement og deltagelse som en rød tråd gjennom kalenderen. Dette er vist med flotte bilder og gode historier hentet fra tidligere utgaver av Handikapnytt.
 • Vil oppheve 67 års-grensen for BPA
  02. juli 2019
  Sylvi Listhaug har foreslått at personer med BPA skal få beholde ordningen etter fylte 67 år. - Et skritt i riktig retning, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik.
 • Bli med på valgkampdugnad!
  01. juli 2019
  Vil du bidra til at politikerne skal fremme en politikk som fører til likestilling og ikke diskriminering? Bli med på dugnad for å sette funksjonshemmedes menneskerettigheter på dagsorden i valgkampen!
 • Uttalelser fra landsmøtet
  17. juni 2019
  Skolen må være for alle, kommunene må ta ansvar for BPA og Norge må sikre likestilling - ikke bare velferd. Landsmøtet 2019 har avgitt tre politiske uttalelser, og vil også hilse til organisasjonen.
Flere artikler