Funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes
Forsiden på rapporten

Funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes

NHF er en av 125 norske organisasjoner som står samlet bak en ny rapport til FN, som tydelig viser at funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes. I mars reiser vi til FN-komiteen for å legge press på myndighetene om å innfri funksjonshemmedes rettigheter.
15. februar 2019

Norge ratifiserte (det vil si skrev under på at vi vil følge) FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) for seks år siden. Konvensjonen forplikter statene som har ratifisert den til å sikre at funksjonshememde får oppfylt sine menneskerettigheter.

Menneskerettighetene er universelle - konvensjonen inneholder med andre ord ikke egne rettigheter for funksjonshemmede - men er utviklet på bakgrunn av en erkjennelse av at funksjonshemmede er en utsatt gruppe i menneskerettighetssammenheng. Mange møter stengte dører og har langt dårligere muligheter enn andre.

Høring i mars

Norge skal høres i FN-komiteen som overvåker konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD-komiteen) i Genève 25. og 26. mars år. I høringen må myndighetene svare for hva de gjør for å sikre at funksjonshemmedes menneskerettigheter blir oppfylt.

Selv har myndighetene rapportert at de jobber godt på området og at mye er på plass, men vi i funksjonshemmedes organisasjoner kjenner oss ikke igjen.

I forbindelse med høringen er vi en av 125 organisasjoner, i denne sammenhengen kalt sivilsamfunnet, som har gått sammen om å utarbeide en alternativ rapport. Rapporten beskriver de utfordringene vi mener at funksjonshemmede opplever i Norge i dag, og er nå overrakt FN og norske myndigheter.

Klikk her for å lese rapporten
(finnes foreløpig kun på engelsk)

Tre klare anbefalinger

Rapporten viser at funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes på en rekke ulike samfunnsområder i Norge i dag. Det er stor forskjell mellom å ha rett på papiret og å få rettighetene innfridd i praksis. En av grunnene til dette er at det er store kommunale forskjeller.

Rapportens tre overordnede anbefalinger til den norske regjeringen er:

 • Anerkjenne funksjonshemmede som likestilte borgere, med et fullstendig sett av rettigheter og plikter.
 • Implementere FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter i norsk lov.
 • Avskaffe alle lover som diskriminerer funksjonshemmede, og slik sørge for å sikre retten til selvbestemmelse og muligheten til å få støtte til å utøve rettslig handleevne.

I tillegg til disse overordnede anbefalingene, ligger det også spesifikke anbefalinger til norske myndigheter knyttet til de ulike artiklene i konvensjonen - om utdanning, tilgjengelighet, mobilitet, retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet, frihet og personlig sikkerhet, frihet fra utnytting, vold og misbruk, arbeid og sysselsetting, deltakelse i det politiske og offentlige liv, kulturliv og fritidsaktiviteter etcetera.

Rapporten sier også at funksjonshemmede lever livene sine på alle samfunnsarenaer og er en stor og mangfoldig gruppe. All politikk på alle samfunnsområder vil påvirke funksjonshemmede. Det har vært et altfor stort fokus på egne særtiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse istedenfor å lage universelle løsninger som alle kan benytte seg av. Det er viktig å lytte til funksjonshemmede sine organisasjoner for å få kunnskap om løsninger som gir god politikk.

Vi skal til Genève

Vi skal reise til Genève i mars, for å overvære høringen. Der vil norske myndigheter måtte svare på kritiske spørsmål fra CRPD-komiteen om hva de gjør, og hva de planlegger å gjøre, for å oppfylle funksjonshemmedes rettigheter i Norge.

Flere nyheter
 • Funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes
  15. februar 2019
  NHF er en av 125 norske organisasjoner som står samlet bak en ny rapport til FN, som tydelig viser at funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes. I mars reiser vi til FN-komiteen for å legge press på myndighetene om å innfri funksjonshemmedes rettigheter.
 • Dårlig forslag om nye lånekriterier
  15. februar 2019
  Regjeringen vil endre kriteriene for lån fra Husbanken. Endringene innebærer et angrep på universell utforming og livsløpsboligen.
 • KOMMUNEVALGET 2019: Bli med på idedugnad!
  12. januar 2019
  Til høsten er det valg, og vi skal sørge for at politikerne hører, ser og føler oss og sakene vi kjemper for. Vi ruster opp med idedugnader for å finne ut hvordan vi får satt vår agenda på politikernes dagsorden!
 • Velmenende, men svak likestillingsstrategi
  19. desember 2018
  I dag har likestillingsminister Linda Hofstad Helleland presentert regjeringens strategi for likestilling av funksjonshemmede. - En slik strategi trengs, men denne er altfor lite offensiv, mener NHF-leder Arne Lein.
 • Kalender
  26. februar 2019
  Test
 • Ingen jubelstemning enda
  18. januar 2019
  Torsdag kveld la den nye flertallsregjeringen fram Granavolden-erklæringen. BPA trekkes fram som satsning, etter flere år med store problemer rundt ordningen. NHF er fornøyd, men avventer med å slippe jubelen løs.
Flere artikler