Folket ønsker en inkluderende skole

89 % av det norske folket mener funksjonshemmede barn bør få gå på nærskolen sin. Det viser en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup.
28. august 2015

Skole er et hett tema i valgkampen. Så også for oss i Norges Handikapforbund. For oss handler skole først og fremst om tilgjengelighet. Våre undersøkelser viser nemlig at 80% av alle norske skoler ikke er tilgjengelige for funksjonshemmede.

Norges Handikapforbund mener at alle norske skoler må inkludere funksjonshemmede og sikre at alle får den samme muligheten til å delta i samfunnslivet. Og dette er vi åpenbart ikke alene om å mene.

En spørreundersøkelse blant et representativ utvalg av den norske befolkningen, viser at 89% mener at funksjonshemmede barn skal inkluderes i nærskolen sin. Et stort flertall av folket er med andre ord enige med oss og ønsker en inkluderende skole. Vi drister oss dermed også til å tro at de fleste ønsker et samfunn der alle kan delta, og, i likhet med oss, misliker at mennesker blir ekskludert fra fellesskapet fordi de har en funksjonsnedsettelse. Det betyr at norske myndigheter bør gjøre et krafttak for å skape et inkluderende samfunn. Vi oppfordrer dem til å begynne med å bedre tilgjengeligheten på skolene.

Skolefolder og leserinnlegg med gode argumenter

Norges Handikapforbund har utviklet en egen skolefolder i forbindelse med valget. Den kan du gjerne laste ned, printe og dele ut til dine lokale politikere. Gi gjerne beskjed om at det ikke bare er Norges Handikapforbund som mener at funksjonshemmede barn skal inkluderes i nærskolen – det mener faktisk flertallet av den norske befolkningen.
Klikk her for å laste ned folderen

Det er også skrevet ny kronikk om skole som kan sendes til lokal- og regionalaviser. Bruk gjerne eget navn og region-, lokal- eller landsforeningstittel som avsender.
Klikk her for å laste ned leserinnlegget.

Undersøkelsen

Undersøkelsen vi henviser til, kalles Frivillighetsbarometeret og er en stor undersøkelse om norsk frivillighet, bestilt av Frivillighet Norge og gjennomført av TNS Gallup. Undersøkelsen ble gjennomført som et webintervju med flere enn 2000 personer som er representative for den norske befolkningen over 15 år. Her ble de presentert for en kort informasjonstekst og stilt et spørsmål:

«I følge opplæringsloven har alle elever rett til å gå på nærskolen sin. Likevel er det mange funksjonshemmede barn som ikke får gå på den skolen de sokner til. En viktig grunn er begrensninger ved skolebygningene. Skolekartlegginger viser at blant annet trapper, tunge dører og mangel på heiser gjør at 80 % av norske grunnskoler ikke er tilgjengelige for funksjonshemmede.

Synes du det er viktig at skolen inkluderer funksjonshemmede barn?»

62 % svarte at de synes dette er svært viktig. 27% svarte at det er litt viktig. Bare 2% svarte at dette ikke er viktig i det hele tatt.