FN mener: funksjonshemmedes menneskerettigheter er for dårlig ivaretatt

FN mener: funksjonshemmedes menneskerettigheter er for dårlig ivaretatt

Kommunal ulikhet, svakt diskrimineringslovverk og en omtale av funksjonshemmede preget av sykdoms- og pasientperspektiver, er blant bekymringene fra FN-komitéen i rapporten etter at norske myndigheter ble hørt i Genève. Komitéen bekrefter dermed langt på vei vår kritikk.
09. april 2019

9. april kom rapporten fra FN-komiteen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD), som oppsummerer komiteens vurdering av norske myndigheters arbeid rundt funksjonshemmedes menneskerettigheter. Under høringen av norske myndigheter i Genève utrykte myndighetene at mye er på plass, og at de jobber godt på området. Funksjonshemmede selv har imidlertid kritisert både situasjonen og myndighetenes innsats i sin alternative rapport – undertegnet av 125 interesseorganisasjoner, inkludert Norges Handikapforbund.

Nå får vi i funksjonshemmedes organisasjoner støtte av FN-komiteen, som i sin rapport kommer med en mengde punkter som norske myndigheter må forbedre.

Komiteen er bekymret for at:

  • FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ikke har blitt inkorporert i norsk lovgiving, og det mangler konkrete planer for å få dette i stand
  • tilleggsprotokollene til konvensjonen er enda ikke ratifisert
  • prosessen med å gå fra en medisinsk til en sosial forståelse av funksjonshemming går tregt
  • det er stor variasjon i tjenestetilbudet fra kommune til kommune
  • funksjonshemmede ikke har tilgang til fri rettshjelp. Saker som omhandler utdanning, helsetjenester og diskriminering blir heller ikke prioritert i loven om fri rettshjelp
  • holdningene overfor funksjonshemmede er negative, samtidig som det mangler gode statlige tiltak for holdningsendring

Komitéen har også kommet med klare anbefalinger til norske myndigheter, blant annet at:

  • konvensjonen må inkorporeres i norsk lovgiving, eksisterende lovgiving må revideres i tråd med konvensjonen, og det må legges en strategi for dette arbeidet, som må foregå i tett dialog med funksjonshemmedes organisasjoner
  • tilleggsprotokollene må ratifiseres
  • den sosiale menneskerettighetsmodellen må ligge til grunn for all vurdering av funksjonshemmedes rettigheter
  • det må iverksettes nødvendige tiltak for å redusere ulikheten i det kommunale tjenestetilbudet
  • funksjonshemmede må få tilgang til fri rettshjelp

Klikk her for ålese rapporten i sin helhet.

 

Flere nyheter
  • Vi kan ikke friskmelde ni av ti skoler
    11. desember 2019
    For noen dager siden kunne vi lese at nitti prosent av skolene har tilfredsstillende tilgjengelighet. Det tror vi ikke på. Ulike undersøkelser gir ulike bilder, og vi må sikre en skole for alle!
  • Provoserende handlingsplan
    11. desember 2019
    Regjeringens handlingsplan for likestilling av funksjonshemmede får slakt av funksjonshemmede selv. Planen kalles ambisjonsløs og et skamløst politisk bidrag til utenforskap.
  • Knus barrierene!
    03. desember 2019
    I Norge - verdens beste land å bo i - blir vi funksjonshemmede diskriminert. Fordommer og dårlig tilgjengelighet stenger oss ute. Bli med oss på å knuse barrierene!
  • Støtt oss i BPA-kampen!
    08. november 2019
    Årets jule-innsamlingskampanje er i gang og den handler om kampen for brukerstyrt personlig assistanse, BPA – for å leve, ikke bare overleve!
  • Vi markerer FN-dagen 3. desember
    26. november 2019
    3. desember er den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede. Dagen er viktig, fordi den gir oss en unik mulighet til å rette søkelyset mot at funksjonshemmede blir diskriminert, og at vi ikke finner oss i det.
  • Høring i Familie- og kulturkomiteen
    24. oktober 2019
    - Likestillingspolitikk skal ikke sikre like tiltak for mennesker men tiltak som gir like muligheter, fortalte NHF-leder under den siste høringen i forbindelse med statsbudsjettet 2020.
Flere artikler