Dårlig forslag om nye lånekriterier

Regjeringen vil endre kriteriene for lån fra Husbanken. Endringene innebærer et angrep på universell utforming og livsløpsboligen.
15. februar 2019

Regjeringen har sendt på høring et forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken. Forslaget innebærer blant annet å dele grunnlånet i tre; lån til boligkvalitet, lån til utleieboliger for vanskeligstilte og lån til studentboliger, og justere kriteriene for lån til boligkvalitet.

Vi ønsker å beholde dagens retningslinjer og støtter ikke departementets endringsforslag, som vi mener vil føre til dårligere løsninger for samfunnet.

Sentrale endringsforslag i høringsnotatet er å fjerne universell utforming fra formålsbestemmelsen i grunnlånet og å endre Livsløpsboligen fra en bolig for alle til en kategoribolig for eldre og funksjonshemmede. Livsløpsboligen ble lansert av NHF i 1981 for å stoppe kategoritenkningen og fremme boligkvaliteter for oss alle.

Klikk her for å lese hele høringssvaret.

Flere nyheter
 • Stem på en skole for alle
  01. juli 2019
  Mange barn med funksjonsnedsettelser får ikke gå på nærskolen og blir stengt ute fra den utdannelsen de burde få. En viktig årsak er måten norske skolebygg er bygd på.
 • Stem på frihet og selvstendighet
  01. juli 2019
  Når det er hvilken kommune du bor i som avgjør om du får leve et fritt og selvstendig liv, forstår alle at noe er riv ruskende galt.
 • Kalenderen og et nytt nummer av Handikapnytt er på vei til deg!
  19. august 2019
  Nå er Handikapforbundets kalender for 2020 klar. Denne gang har vi valgt engasjement og deltagelse som en rød tråd gjennom kalenderen. Dette er vist med flotte bilder og gode historier hentet fra tidligere utgaver av Handikapnytt.
 • Vil oppheve 67 års-grensen for BPA
  02. juli 2019
  Sylvi Listhaug har foreslått at personer med BPA skal få beholde ordningen etter fylte 67 år. - Et skritt i riktig retning, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik.
 • Bli med på valgkampdugnad!
  01. juli 2019
  Vil du bidra til at politikerne skal fremme en politikk som fører til likestilling og ikke diskriminering? Bli med på dugnad for å sette funksjonshemmedes menneskerettigheter på dagsorden i valgkampen!
 • Uttalelser fra landsmøtet
  17. juni 2019
  Skolen må være for alle, kommunene må ta ansvar for BPA og Norge må sikre likestilling - ikke bare velferd. Landsmøtet 2019 har avgitt tre politiske uttalelser, og vil også hilse til organisasjonen.
Flere artikler