Dårlig forslag om nye lånekriterier

Regjeringen vil endre kriteriene for lån fra Husbanken. Endringene innebærer et angrep på universell utforming og livsløpsboligen.
15. februar 2019

Regjeringen har sendt på høring et forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken. Forslaget innebærer blant annet å dele grunnlånet i tre; lån til boligkvalitet, lån til utleieboliger for vanskeligstilte og lån til studentboliger, og justere kriteriene for lån til boligkvalitet.

Vi ønsker å beholde dagens retningslinjer og støtter ikke departementets endringsforslag, som vi mener vil føre til dårligere løsninger for samfunnet.

Sentrale endringsforslag i høringsnotatet er å fjerne universell utforming fra formålsbestemmelsen i grunnlånet og å endre Livsløpsboligen fra en bolig for alle til en kategoribolig for eldre og funksjonshemmede. Livsløpsboligen ble lansert av NHF i 1981 for å stoppe kategoritenkningen og fremme boligkvaliteter for oss alle.

Klikk her for å lese hele høringssvaret.

Flere nyheter
 • Landsmøte 2019
  21. mai 2019
  Det går mot landsmøte i Norges Handikapforbund. Landsmøtet avholdes 14.-16. juni, og nå er programmet og landsmøtedokumentene klare.
 • Stort utbytte fra Extra Express
  21. mai 2019
  Totalt 874.000 kroner til 39 NHF-prosjekter ble resultatet fra ExtraExpress denne våren.
 • FN mener: funksjonshemmedes menneskerettigheter er for dårlig ivaretatt
  09. april 2019
  Kommunal ulikhet, svakt diskrimineringslovverk og en omtale av funksjonshemmede preget av sykdoms- og pasientperspektiver, er blant bekymringene fra FN-komitéen i rapporten etter at norske myndigheter ble hørt i Genève. Komitéen bekrefter dermed langt på vei vår kritikk.
 • Vi krever likestilling, ikke likeverd!
  08. april 2019
  Norges største minoritet, funksjonshemmede, har ikke det samme menneskerettslige vernet som andre minoriteter, skriver NHF sammen med ni andre organisasjoner, i en kronikk publisert i Aftenposten.
 • Se FN-høringen på nett!
  28. mars 2019
  Fikk du ikke sett høringen live? Nå er opptak fra begge dagen tilgjengelig.
  Videoen er tekstet og simultantolket på engelsk.
 • Reisebrev fra Genève.
  28. mars 2019
  Vår interessepolitiske rådgiver Monica Haugen har skrevet reisebrev fra Genève, og CRPD-høringene der.
Flere artikler