Patricia tilhører en helt ny generasjon av funksjonshemmede aktivister, som kjemper for likeverd og likestilling og insisterer på at alle har rett - og plikt - til å bidra til og delta i samfunnslivet  på like vilkår. Hun vil forandre verden ved å endre folks tankesett.

Filmen om Patricia er laget av filmselskapet iKind, som Marianne Knudsen og Alexander Petersen reiste sammen med i Malawi, på turen de hadde i desember. 

Filmen om Patricia kan dere se på facebooksiden vår eller på NHFUs youtubeside.

Patricia var bare en av de mange, unge aksjonistene Marianne Knudsen og Alexander Petersen møtte på reisen til Malawi. I løpet av våren vil vi presentere fire filmer til i serien #HørHer/#ListenUp - og en av dem skal handle om Marianne og Alexander. 

Følg med!

#HørHer #ListenUp #BreakingStereotypes