BPA – fra helsetjeneste til likestillingsverktøy

Regjeringen har lovet at BPA skal være et likestillingsverktøy og ikke en helsetjeneste. Det er langt igjen før dette er en realitet, mener interessepolitisk rådgiver Monica Haugen i Norges Handikapforbund.
27. mai 2019

– Det sitter folk der ute som må velge om de skal dusje eller gå på et politisk møte den dagen, fordi de ikke har nok BPA-timer til begge deler, sier Monica Haugen i NHF. 

Verktøy for fullverdig liv 

Da Granavolden-erklæringen fra den nye fireparti-regjeringen ble lagt frem i januar, var ett av punktene at regjeringen vil definere BPA-ordningen som et likestillingsverktøy og ikke en helsetjeneste.

– En BPA skal være et frigjøringsverktøy som gjør at du kan leve det livet du ønsker, på dine egne premisser. Det holder ikke at du får dine basale helsebehov dekket. En BPA-ordning skal gjøre at du kan være en fullverdig borger. Du skal kunne jobbe eller studere, gå på kino, reise på ferie og delta i demokratiet, mener Haugen.

Haugen mener at ordningen for veldig mange fungerer for dårlig slik det er i dag. Det er langt igjen til BPA er det likestillingsverktøyet som det ble lovet i regjeringserklæringen.

– Det er enormt stor forskjell fra kommune til kommune, det er én ting. Mange blir «velferdsflyktninger». Kommunene ser i stor grad også på BPA-ordningen kun som en forlengelse av helsevesenet. Det er liten forståelse for at også mennesker med funksjonsnedsettelser har rett til et aktivt liv på lik linje med andre borgere.

Samarbeidsgruppe 

NHF har gått sammen med sju andre organisasjoner, for å påvirke både regjeringen og Stortinget til å fullføre det som ble lovet i Granavolden-erklæringen. Denne gruppen består foruten NHF av Norges Handikapforbunds Ungdom, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Foreningen Jag, Jag Assistanse, Uloba, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Unge Funksjonshemmede.

– Når vi snakker med politikere blir vi ofte møtt med at «de ulike organisasjonene er jo ikke enige seg imellom». Samarbeidsgruppen er et svar på dette – for vi ønsker faktisk å jobbe sammen for å nå vårt felles mål.

I regjeringsplattformen ble det lovet at det skulle lages en NOU (Norges offentlige utredning). Nylig møtte samarbeidsgruppen eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug for å diskutere utredningen. Det som er viktig for samarbeidsgruppen er at medlemmene av utredningsutvalget har et likestillingsperspektiv. De ønsker også at Geir Lippestad blir utredningsleder.

– Når formålet med utredningen er å realisere BPA som likestillingsverktøy, blir det helt galt dersom de som sitter i utvalget bare har kompetanse innen helse. Likestillingen må gjennomsyre arbeidet fra begynnelse til slutt. Av samme grunn er Lippestad perfekt til jobben som utvalgsleder, sier Haugen.

Et annet viktig tema som ble tatt opp med Listhaug var midlertidige vedtak. Utredningen er ikke ferdig før om minst to år. Organisasjonene peker på at i mellomtiden skal liv leves, og at dette ikke er mulig om ikke kommunene endrer praksis.

Livet leves i mellomtiden 

NHFs avtroppende forbundsleder Arne Lein er glad for at det skal lages en NOU, men påpeker at det kan ta flere år før denne er ferdig.

– I mellomtiden skal livet leves for de mange som er avhengige av BPA i hverdagen. Regjeringen har slått fast at dagens praksis ikke er god nok. Det har vi også mange konkrete eksempler på, sier han.

Lein mener at regjeringen snarest må sende ut et rundskriv til kommunene der de pålegger dem å følge det som står i lovverket om BPA.

– BPA skal være et likestillingsverktøy, ikke en erstatning for hjemmehjelp eller hjemmesykepleie.

Arne Lein oppfordrer også brukerne til å klage på BPA-vedtak til Fylkesmannen.

– Omgjøringsprosenten i disse sakene er svært høy. Det lønner seg å klage, da det er mye som tyder på at mange kommuner ikke har forstått lovverket.

Se på andre ordninger 

I dag finnes det tre ulike assistanse-ordninger for funksjonshemmede – BPA, mentor i høyere utdanning og funksjonsassistanse i arbeidslivet. Er det mulig å organisere disse annerledes enn i dag? Dette er et eksempel på hva samarbeidsgruppen ønsker at skal utredes i NOU-en.

De ønsker også å se på lovverket – er det for eksempel mulig å få BPA-vedtak inn under NAV Hjelpemiddelsentralen i stedet for den enkelte kommune.

– Hjelpemiddelsentralen opplever vi som veldig flinke til å finne løsninger. Kommunene ser heller alle begrensningene, mener Haugen.

Som å ha rett til skole

Generalsekretær i NHF, Sunniva Ørstavik, sammenligner det å ha rett til BPA, med å ha rett til skolegang.

– Det å nekte en innbygger som har behov for assistanse å få en BPA-ordning, er i praksis det samme som å si at et barn ikke kan få gå på skolen.

Skal det være et reelt likestillingsverktøy, er det brukeren selv om bestemmer hvor, hva, når og hvordan en BPA skal brukes.

– En BPA skal kunne brukes til akkurat de samme oppgavene som du selv ville ha gjort, eller foreldrene hvis det er snakk om et barn. Kommunene har ingen ting med å bestemme over hva brukeren skal bruke en BPA til, om det så er å klippe plenen eller vedlikehold av bilen, mener Ørstavik, som mener mange kommuner tenker på BPA som bare en litt annen måte å administrere sine hjemmetjenester.

– Slik det er i dag, er rett til BPA en rett på papiret men ikke i virkeligheten. 

Tekst: Bjørnhild Fjeld og Kristofer Stavseng

Flere nyheter
 • Stem på en skole for alle
  01. juli 2019
  Mange barn med funksjonsnedsettelser får ikke gå på nærskolen og blir stengt ute fra den utdannelsen de burde få. En viktig årsak er måten norske skolebygg er bygd på.
 • Stem på frihet og selvstendighet
  01. juli 2019
  Når det er hvilken kommune du bor i som avgjør om du får leve et fritt og selvstendig liv, forstår alle at noe er riv ruskende galt.
 • Kalenderen og et nytt nummer av Handikapnytt er på vei til deg!
  19. august 2019
  Nå er Handikapforbundets kalender for 2020 klar. Denne gang har vi valgt engasjement og deltagelse som en rød tråd gjennom kalenderen. Dette er vist med flotte bilder og gode historier hentet fra tidligere utgaver av Handikapnytt.
 • Vil oppheve 67 års-grensen for BPA
  02. juli 2019
  Sylvi Listhaug har foreslått at personer med BPA skal få beholde ordningen etter fylte 67 år. - Et skritt i riktig retning, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik.
 • Bli med på valgkampdugnad!
  01. juli 2019
  Vil du bidra til at politikerne skal fremme en politikk som fører til likestilling og ikke diskriminering? Bli med på dugnad for å sette funksjonshemmedes menneskerettigheter på dagsorden i valgkampen!
 • Uttalelser fra landsmøtet
  17. juni 2019
  Skolen må være for alle, kommunene må ta ansvar for BPA og Norge må sikre likestilling - ikke bare velferd. Landsmøtet 2019 har avgitt tre politiske uttalelser, og vil også hilse til organisasjonen.
Flere artikler