Bli med på valgkampdugnad!

Vil du bidra til at politikerne skal fremme en politikk som fører til likestilling og ikke diskriminering? Bli med på dugnad for å sette funksjonshemmedes menneskerettigheter på dagsorden i valgkampen!
01. juli 2019

Til høsten er det kommunevalg, og vi vil at kommunepolitikerne skal få kunnskap, inspirasjon, fakta og gode råd om hvordan de, sammen med oss, kan skape et samfunn der funksjonshemmede kan delta fullt ut og bidra med sine ressurser.

Lurer du på hva du kan gjøre? Og hvordan du kan jobbe i valgkampen?

Vi har laget et eget ressurshefte med gode råd og tips. Vi har også laget plakater, bildebannere til facebook og instagram, utkast til leserinnlegg, flyers, innspill til partiprogram, skjema for kartlegging av skoler, oversikt over aktuelle filmer, faktaark, argumentasjonslister, brevtekster til valgstyrene i kommunene og tips til hvordan møte politikere. 

En skole for alle og et BPA-tilbud som sikrer frihet og selvstendighet, er de to temaene vi har valgt å fokusere på. Det er fordi det er kommunene som setter premissene for hvordan skolene er utformet og som administrerer BPA-tilbudet der folk lever og bor.

Flere nyheter
 • Stem på en skole for alle
  01. juli 2019
  Mange barn med funksjonsnedsettelser får ikke gå på nærskolen og blir stengt ute fra den utdannelsen de burde få. En viktig årsak er måten norske skolebygg er bygd på.
 • Stem på frihet og selvstendighet
  01. juli 2019
  Når det er hvilken kommune du bor i som avgjør om du får leve et fritt og selvstendig liv, forstår alle at noe er riv ruskende galt.
 • Kalenderen og et nytt nummer av Handikapnytt er på vei til deg!
  19. august 2019
  Nå er Handikapforbundets kalender for 2020 klar. Denne gang har vi valgt engasjement og deltagelse som en rød tråd gjennom kalenderen. Dette er vist med flotte bilder og gode historier hentet fra tidligere utgaver av Handikapnytt.
 • Vil oppheve 67 års-grensen for BPA
  02. juli 2019
  Sylvi Listhaug har foreslått at personer med BPA skal få beholde ordningen etter fylte 67 år. - Et skritt i riktig retning, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik.
 • Bli med på valgkampdugnad!
  01. juli 2019
  Vil du bidra til at politikerne skal fremme en politikk som fører til likestilling og ikke diskriminering? Bli med på dugnad for å sette funksjonshemmedes menneskerettigheter på dagsorden i valgkampen!
 • Uttalelser fra landsmøtet
  17. juni 2019
  Skolen må være for alle, kommunene må ta ansvar for BPA og Norge må sikre likestilling - ikke bare velferd. Landsmøtet 2019 har avgitt tre politiske uttalelser, og vil også hilse til organisasjonen.
Flere artikler