Bli med på påvirkningsdugnad!

Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
30. mai 2018

De politiske partienes programmer legger grunnlaget for hvordan partiene jobber med de sakene programmene sier noe om. Det å få partiene til å ta våre saker og perspektiver inn i partiprogrammene er derfor en god og viktig påvirkningsmulighet. Kommune- og fylkestingsvalget er ikke før i 2019, men muligheten til å påvirke partienes politikk er nå! Bli med på påvirkningsdugnaden! Med felles innsats kan vi påvirke mye!

Innspillene kan sendes ut per e-post til lederne av de lokale partiene. Arbeiderpartiet har dessuten laget en egen nettside der man kan sende innspill til partiprogrammet.

Her er en veileder for hvordan innspillene kan brukes:

Via mail:
Legg introteksten inn i mailen som sendes ut. Gjør gjerne lokale tilpasninger, ut fra hva som er status i din kommune! Fyll inn partinavn og avsender på innspillene. Send!

På nett:
F.eks. Arbeiderpartiets nettside: Kopier et eller begge innspillene, evt med lokale tilpasninger, og lim inn i skjemaet der du kan gi innspill. Husk å legge inn riktig partinavn og avsender. Send!

Har du i tillegg kontakter i et lokalt politisk parti, er det supert å følge opp med en telefon eller et møte der du tar opp saken. Bruk gjerne innspillene ved flere anledninger også; som i debatter, leserinnlegg og diverse kunnskapsformidling. Her er det mye god informasjon å jobbe med! 

Vi har laget innspillene både på nynorsk og bokmål. Du kan bruke den versjonen som passer i din kommune.

Innspill på bokmål

Introtekst til innspillene
Innspill om inkluderende skole
Innspill om brukerstyrt personlig assistanse

Innspel på nynorsk
Introteksten til innspela
Innspel om inkluderande skule
Innspel om brukarstyrt personleg assistanse

Flere nyheter
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Overraskende skuffende budsjett
  08. oktober 2018
  Likestilingsløftet glimret med sitt fravær når statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram. Stikkordene i år er: store ord, lite innehold og manglende reell satsning.
 • Støtt arbeidet for en tilgjengelig skole
  01. november 2018
  80% av grunnskolene i Norge ikke er tilgjengelige for mange barn med funksjonsnedsettelser. Dette er ikke akseptabelt, og årets julekampanje handler om dette.
 • Stor BPA-seier
  21. november 2018
  KRF og regjeringen er nå enige om at BPA skal utredes!
 • OXLO-prisen til funkis for første gang
  16. november 2018
  Vi gratulerer Sadia Jabeen Iqbal, NHFU-medlem og leder av NHFUs minoritetsprosjekt med OXLO-prisen. Hun har fått den for sitt enormt viktige arbeidet for at funksjonshemmet minoritetsungdom skal være en del av samfunnslivet.
 • NHF er frivillighetssektorens beste arbeidsplass
  15. november 2018
  Norges Handikapforbund ble i dag kåret til «beste arbeidsplass i frivillig sektor» av rådgivingsselskapet Great Place to Work®.
Flere artikler