Bli med på påvirkningsdugnad!

Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
30. mai 2018

De politiske partienes programmer legger grunnlaget for hvordan partiene jobber med de sakene programmene sier noe om. Det å få partiene til å ta våre saker og perspektiver inn i partiprogrammene er derfor en god og viktig påvirkningsmulighet. Kommune- og fylkestingsvalget er ikke før i 2019, men muligheten til å påvirke partienes politikk er nå! Bli med på påvirkningsdugnaden! Med felles innsats kan vi påvirke mye!

Innspillene kan sendes ut per e-post til lederne av de lokale partiene. Arbeiderpartiet har dessuten laget en egen nettside der man kan sende innspill til partiprogrammet.

Her er en veileder for hvordan innspillene kan brukes:

Via mail:
Legg introteksten inn i mailen som sendes ut. Gjør gjerne lokale tilpasninger, ut fra hva som er status i din kommune! Fyll inn partinavn og avsender på innspillene. Send!

På nett:
F.eks. Arbeiderpartiets nettside: Kopier et eller begge innspillene, evt med lokale tilpasninger, og lim inn i skjemaet der du kan gi innspill. Husk å legge inn riktig partinavn og avsender. Send!

Har du i tillegg kontakter i et lokalt politisk parti, er det supert å følge opp med en telefon eller et møte der du tar opp saken. Bruk gjerne innspillene ved flere anledninger også; som i debatter, leserinnlegg og diverse kunnskapsformidling. Her er det mye god informasjon å jobbe med! 

Vi har laget innspillene både på nynorsk og bokmål. Du kan bruke den versjonen som passer i din kommune.

Innspill på bokmål

Introtekst til innspillene
Innspill om inkluderende skole
Innspill om brukerstyrt personlig assistanse

Innspel på nynorsk
Introteksten til innspela
Innspel om inkluderande skule
Innspel om brukarstyrt personleg assistanse

Flere nyheter
 • Funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes
  15. februar 2019
  NHF er en av 125 norske organisasjoner som står samlet bak en ny rapport til FN, som tydelig viser at funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes. I mars reiser vi til FN-komiteen for å legge press på myndighetene om å innfri funksjonshemmedes rettigheter.
 • Dårlig forslag om nye lånekriterier
  15. februar 2019
  Regjeringen vil endre kriteriene for lån fra Husbanken. Endringene innebærer et angrep på universell utforming og livsløpsboligen.
 • KOMMUNEVALGET 2019: Bli med på idedugnad!
  12. januar 2019
  Til høsten er det valg, og vi skal sørge for at politikerne hører, ser og føler oss og sakene vi kjemper for. Vi ruster opp med idedugnader for å finne ut hvordan vi får satt vår agenda på politikernes dagsorden!
 • Velmenende, men svak likestillingsstrategi
  19. desember 2018
  I dag har likestillingsminister Linda Hofstad Helleland presentert regjeringens strategi for likestilling av funksjonshemmede. - En slik strategi trengs, men denne er altfor lite offensiv, mener NHF-leder Arne Lein.
 • Ingen jubelstemning enda
  18. januar 2019
  Torsdag kveld la den nye flertallsregjeringen fram Granavolden-erklæringen. BPA trekkes fram som satsning, etter flere år med store problemer rundt ordningen. NHF er fornøyd, men avventer med å slippe jubelen løs.
 • Nei til drosjeendringer
  20. desember 2018
  NHF har levert høringssvar til regjeringens forslag til endringer i drosjereguleringen. Vi er opptatt av å sikre en drosjepolitikk som fører til et godt og forutsigbart drosjetilbud i hele landet og reagerer på at høringen i svært liten grad omtaler tilbudet til funksjonshemmede.
Flere artikler