Bli med på påvirkningsdugnad!

Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
30. mai 2018

De politiske partienes programmer legger grunnlaget for hvordan partiene jobber med de sakene programmene sier noe om. Det å få partiene til å ta våre saker og perspektiver inn i partiprogrammene er derfor en god og viktig påvirkningsmulighet. Kommune- og fylkestingsvalget er ikke før i 2019, men muligheten til å påvirke partienes politikk er nå! Bli med på påvirkningsdugnaden! Med felles innsats kan vi påvirke mye!

Innspillene kan sendes ut per e-post til lederne av de lokale partiene. Arbeiderpartiet har dessuten laget en egen nettside der man kan sende innspill til partiprogrammet.

Her er en veileder for hvordan innspillene kan brukes:

Via mail:
Legg introteksten inn i mailen som sendes ut. Gjør gjerne lokale tilpasninger, ut fra hva som er status i din kommune! Fyll inn partinavn og avsender på innspillene. Send!

På nett:
F.eks. Arbeiderpartiets nettside: Kopier et eller begge innspillene, evt med lokale tilpasninger, og lim inn i skjemaet der du kan gi innspill. Husk å legge inn riktig partinavn og avsender. Send!

Har du i tillegg kontakter i et lokalt politisk parti, er det supert å følge opp med en telefon eller et møte der du tar opp saken. Bruk gjerne innspillene ved flere anledninger også; som i debatter, leserinnlegg og diverse kunnskapsformidling. Her er det mye god informasjon å jobbe med! 

Vi har laget innspillene både på nynorsk og bokmål. Du kan bruke den versjonen som passer i din kommune.

Innspill på bokmål

Introtekst til innspillene
Innspill om inkluderende skole
Innspill om brukerstyrt personlig assistanse

Innspel på nynorsk
Introteksten til innspela
Innspel om inkluderande skule
Innspel om brukarstyrt personleg assistanse

Flere nyheter
 • Sunniva Ørstavik blir ny generalsekretær i NHF
  29. juni 2018
  Sunniva Ørstavik har vært likestillings- og diskrimineringsombud og jobber for tiden i Uloba. I september blir hun generalsekretær i Norges Handikapforbund.
 • Kritisk til endringsforslag om bil
  01. juni 2018
  Regjeringen har foreslått å endre bilstønadsordningen for gruppe 2-biler, og Handikapforbundet har sendt et svært kritisk høringssvar. Forslaget går blant annet ut på å endre dagens låneordning til en tilskuddsordning, noe som kan gjøre bilordningen både dårligere og dyrere.
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Vi trenger en bedre BPA-ordning
  08. februar 2018
  Flere undersøkelser viser at ordningen brukerstyrt personlig assistanse ikke fungerer etter hensikten. Norges Handikapforbund etterlyser nå en styrking av rettigheten, særlig med tanke på at ordningen må gi muligheter for samfunnsdeltakelse.
 • NHFU inviterer til årets sommeropplevelse
  23. mai 2018
  NHFU har nå sendt ut invitasjoner til årets sommerleir: "Yes we fight and meditate too". Leiren beskrives som "En rå sommeropplevelse over 5 dager."
 • Vi søker etter ny generalsekretær
  07. mai 2018
  Vår nåværende generalsekretær går av med pensjon høsten 2018, og nå ser vi etter en ny, erfaren og inspirerende generalsekretær som kan lede det daglige arbeidet vårt.
Flere artikler