Bli med i kampen for et tilgjengelig Norge!

Hverdagen ble en hinderløype da Carine fikk rullestol. - Jeg hadde skikkelig uflaks, men vil ikke at det skal påvirke livet mitt mer enn nødvendig, sier hun.
11. november 2015

Carine Øien-Ødegaard

Alle foto: Tore Fjeld

Send sms NHF til 2160 og gi 80 kr til kampen for et tilgjengelig Norge.

For nesten tre år siden hadde Carine Øien-Ødegaard (28 år) en fallulykke og ble lam fra brystet og ned. Siden har hun vært rullestolbruker. Carine bestemte seg for at et øyeblikks uflaks ikke skulle definere livet hennes mer enn nødvendig, men hverdagen har blitt en hinderløype. Bare det å komme seg inn i en bygning, bruke offentlig transport eller finne et tilgjengelig toalett, er utfordringer hun stadig møter.

– Det er jo klart at det ikke føles så veldig bra når jeg ikke kan delta på grunn av manglende tilgjengelighet. Etter ulykken kunne jeg ikke besøke 90% av mine venner for de bodde i leiligheter der jeg ikke kom inn. I starten så fikk jeg litt mer ‘unnskyld at jeg er til’-holdning, forteller Carine.

Carine Øien-Ødegaard

– Trapper, dører og kanter gjør de mest hverdagslige ting til en hinderløype for Carine.

Men så besluttet hun å sette aktivt søkelys på forholdene for funksjonshemmede i Norge. Hun har vært på Dagsrevyen, har blitt intervjuet i medlemsmagasinet Handikapnytt, blogger på plutseligrullestol.no og er engasjert som frivillig i Norges Handikapforbund. Hun er egentlig en forsiktig og sjenert jente og synes det har vært utfordrende å stå frem, men påpeker at «det handler ikke bare om meg lenger. Det handler om å kjempe for et samfunn der alle er med. Vi må sette mennesket, ikke økonomiske interesser, først. Det er ikke bare funksjonshemmede som møter fysiske hindre, men også eldre og familier med barnevogn».

Carine Øien-Ødegaard på T-bane stasjonen

– Kollektivtrafikken er en utfordring for Carine. Det hender hun blir stående igjen på holdeplassen.

God tilgjengelighet er en nødvendig forutsetning for å kunne delta og leve et selvstendig liv. Derfor er tilgjengelighet en av Handikapforbundets viktigste kampsaker. Vi har vunnet mange kamper, men dessverre kommer det stadig nye slag. Derfor trenger vi deg og din støtte.

Send sms NHF til 2160 og gi 80 kr til kampen for et tilgjengelig Norge.

Eller klikk her for å gi din støtte på nett. 
Da kan du gi et valgfritt beløp eller gi månedlig støtte om du ønsker det.

Tusen takk for din støtte!