Advarer mot kommunereformen

Jeppe S. Kerckhoffs, politisk konsulent i Dansk Handicap Forbund, advarer sterkt mot å gjennomføre den norske kommunereformen på samme måte som man har gjort i Danmark.
28. august 2015
Bildetekst: (Jeppe S. Kerckhoffs uttrykker sin bekymring for den norske kommunereformen under paneldebatten. Fra venstre: Jardar Jensen, Karin Andersen, Jeppe S. Kerckhoffs og Jan Fridthjof Bernt.)

Kerckhoffs uttrykte sin bekymring under NHFs paneldebatt om kommunereformen under Arendalsuka 13. august. Tidligere har han fortalt til Nationen at funksjonshemmede i Danmark lider etter den danske kommunereformen.
Les hele intervjuet her.

Under debatten 13. august gikk diskusjonen høyt om hvorvidt brukerne vil få de tjenestene de har rett til - og trenger - hvis ansvaret for hjelpemiddelområdet blir overført til kommunene. Temaet skapte sterkt engasjement både blant paneldeltakerne og publikum.

I panelet satt også statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartentet, Jardar Jensen. Han fikk klar beskjed om at hvis oppgaver skal flyttes fra staten over til kommunene, må det følge med øremerkede midler for å sikre rettighetene og dekke tjenestebehovet.

Jensen lovet å ikke gjennomføre reformen på samme måte som de gjorde i Danmark. Han henviste blant annet til den kommende utredningen regjeringen skal gjøre, og garanterte for at arbeidet skal gjøres grundig.

De øvrige deltakerne i panelet var Karin Andersen (SV) og jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Kommunereformen

Gjennom kommunereformen ønsker regjeringen å flytte makt, ansvar og flere oppgaver til større og mer robuste kommuner. En av disse oppgavene er formidlingen av hjelpemidler i dagliglivet, også kalt basishjelpemidler. Regjeringen argumenterer med at en flytting av oppgavene vil føre til større nærhet til brukerne og et mer helhetlig tilbud. Norges Handikapforbunds erfaring tilsier noe annet. En overføring av ansvaret til kommunene har som konsekvens at tilgangen til rett hjelpemiddel blir avhengig av den enkelte kommunes kompetanse og økonomi, og dermed av hvilken kommune du bor i. I Danmark, som har gjennomført en tilsvarende reform, har hjelpemiddeltilbudet som nevnt blitt katastrofalt forverret.
Les mer om hva NHF mener om Kommunereformen.

Arendalsuka

Arendalsuka er Norges eneste og dermed også viktigste uformelle møteplass mellom ledere i politikk og næringsliv, media og organisasjonene. NHF deltok med stand hele uka, i tillegg til å gjennomføre debatt om kommunereformen 13. august. I tillegg fikk forbundsleder Arne Lein snakket om viktigheten av en inkluderende skole da han satt i panelet i diskrimineringsdebatten til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Sist, men ikke minst, ble han intervjuet av NRK P2s Politiske Kvarter om Kommunereformens konsekvenser for funksjonshemmede.
Klikk her for å høre intervjuet - spol frem til 2:08:25.
Les mer om Arendalsuka