16 NHF-prosjekter får nesten fire millioner Extrakroner

Under årets Extratildeling ble så mange som 16 prosjekter i regi av Norges Handikapforbund tildelt Extramidler på tilsammen nesten fire millioner kroner.
24. november 2015

Extrastiftelsens logo

Tirsdag 24. november ble de årlige tildelingene fra Extrastiftelsen offentliggjort i forbindelse med den tradisjonelle tildelingsfesten i Oslo. Extramidlene er overskuddet fra TV-spillet Extra, som altså deles ut til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning.

NHF har mottatt betydelige midler i prosjektstøtte fra ExtraStiftelsen gjennom flere år. Da Extra-midlene for 2016 ble delt ut, sto det klart at organisasjonsleddene våre også neste år kan gjennomføre en rekke tiltak ved hjelp av disse midlene.

Støtten fra Extrastiftelsen utgjør til sammen 3 780 000 kroner fordelt på 16 prosjekter. Dette er:

 • "Kompetente foreldre" - digital versjon (2. tildeling), HBF/Ahus: kr 445 000
 • ABC Lungefunksjon, LARS: kr 235 000
 • ABC Seksualitet, LARS: kr 235 000
 • Der kun fuglene flyr...!, LARS Øst/Oslo: kr 52 000
 • Fisking og naturopplevelse for alle, NHF Nord-Norge/Spansgård Velforening: kr 470 000
 • Fri som fuglen...!, LARS Øst/Oslo: kr 108 000
 • Jakt for alle, LARS: kr 105 000
 • Kompetente foreldre - 10 års oppfølging, HBF/Ahus: kr 210 000
 • Mentor og App i rådsarbeid, NHF Nord-Norge: kr 315 000
 • Merket i Valdres, NHF Oslofjord Vest: kr 50 000
 • Sprenge grenser, LFS Vestfold: kr 59 000
 • tDCS etter slag: Effekter og mekanismer (2. tildeling), LFS/Sunnaas: kr 690 000
 • TV serien "Jeg setter meg snart", NHF sentralt/Sanden Media: kr 495 000
 • Ungdommen tar styring, NHFU: kr 130 000
 • Ungdoms-observatører til LARS' årsmøte, LARS: kr 126 000
 • Wings for Life World Run 2016, LARS: kr 55 000

Jeg setter meg snart

En kommende TV-serie er en av neste års store prosjekter. Allerede før selve tildelingsdagen avslørte Extrastiftelsen at Sanden Media ville få tildelt 495.000 kroner til å lage tv-serien «Jeg setter meg snart» i samarbeid med Norges Handikapforbund. TV-serien handler om Jon Magnus Dahl, som har sykdommen Hypokalemisk Periodisk Paralyse, som gjør at han vil komme til å måtte bruke rullestol. TV-programmene skal følge Dahl gjennom hans undersøkelser av hva som venter ham. Han innser at sykdommen vil få store konsekvenser for hans liv, og undersøker framtiden sin gjennom samtaler med funksjonshemmede og hjelpeapparatet. Dette blir med andre ord et prosjekt mange kommer til å få ta del i, og forhåpentligvis bli klokere av.

Fra Extratildelingen til Sanden Media
Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

Støtte til 22 prosjekter gjennom Extra-express

I tillegg til hovedtildelingen har 22 NHF-prosjekter allerede blitt tildelt til sammen kr 558.000. Dette er prosjekter som søkte støtte i størrelsesorden 5.000-30.000 den 15. september. Prosjektene dette gjelder er:

 • Kom igang med rådsarbeidet, NHF Nord-Norge
 • Juleavslutning, NHF Os
 • Krafttak for samspill og sang, NHF Sandnes
 • Hva med familien vår nå, da? A.L.F. Møre og Romsdal
 • Høstsamling 2015, Fotfeilforeningen
 • Konferansehelg om ryggmargsskader i Hammerfest, LARS Finnmark
 • Aktiv i stol, LARS Hedmark/Oppland
 • Ryggmargskonferanse Ullensvang, LARS Hordaland
 • Treningskveld, LARS Hordaland
 • Vinteraktiviteter, LARS Hordaland
 • Organisasjonsbygging og prosjektstyring, LARS Rogaland
 • Havfiske for rullestolbrukere, LARS Rogaland
 • Rullestolrugby - 3 aktivitetshelger, LARS Øst/Oslo
 • Sittende trening - del 2, LARS Øst/Oslo
 • LFS Hedmark, LFS Hedmark
 • Slagkafeer, LFS Oslo/Akershus
 • Shuffle board, LFS Vestfold
 • Familiesamling, LKB Hordaland
 • Trening i festmestring, LKB Hordaland
 • Treff for kvinner med bekkenleddsmerter, LKB Hordaland
 • Kanefart, LKB Oslo
 • Fjelltur med mestring i fokus, LKB Oslo
Flere nyheter
 • Sunniva Ørstavik blir ny generalsekretær i NHF
  29. juni 2018
  Sunniva Ørstavik har vært likestillings- og diskrimineringsombud og jobber for tiden i Uloba. I september blir hun generalsekretær i Norges Handikapforbund.
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Kalenderen og et nytt nummer av Handikapnytt er på vei til deg
  24. august 2018
  Nå er Handikapforbundets kalender for 2019 klar. Denne gang har vi valgt engasjement og deltagelse som en rød tråd gjennom kalenderen. Dette er vist med flotte bilder og gode historier hentet fra tidligere utgaver av Handikapnytt.
 • Dine fem minutter er med på å skape en attraktiv organisasjon for alle
  06. september 2018
  Hva vil gjøre medlemskapet givende for deg? Dette er ett av spørsmålene vi trenger svar på i vår nye undersøkelse.
 • Kritisk til endringsforslag om bil
  01. juni 2018
  Regjeringen har foreslått å endre bilstønadsordningen for gruppe 2-biler, og Handikapforbundet har sendt et svært kritisk høringssvar. Forslaget går blant annet ut på å endre dagens låneordning til en tilskuddsordning, noe som kan gjøre bilordningen både dårligere og dyrere.
 • NHFU inviterer til årets sommeropplevelse
  23. mai 2018
  NHFU har nå sendt ut invitasjoner til årets sommerleir: "Yes we fight and meditate too". Leiren beskrives som "En rå sommeropplevelse over 5 dager."
Flere artikler