16 NHF-prosjekter får nesten fire millioner Extrakroner

Under årets Extratildeling ble så mange som 16 prosjekter i regi av Norges Handikapforbund tildelt Extramidler på tilsammen nesten fire millioner kroner.
24. november 2015

Extrastiftelsens logo

Tirsdag 24. november ble de årlige tildelingene fra Extrastiftelsen offentliggjort i forbindelse med den tradisjonelle tildelingsfesten i Oslo. Extramidlene er overskuddet fra TV-spillet Extra, som altså deles ut til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning.

NHF har mottatt betydelige midler i prosjektstøtte fra ExtraStiftelsen gjennom flere år. Da Extra-midlene for 2016 ble delt ut, sto det klart at organisasjonsleddene våre også neste år kan gjennomføre en rekke tiltak ved hjelp av disse midlene.

Støtten fra Extrastiftelsen utgjør til sammen 3 780 000 kroner fordelt på 16 prosjekter. Dette er:

 • "Kompetente foreldre" - digital versjon (2. tildeling), HBF/Ahus: kr 445 000
 • ABC Lungefunksjon, LARS: kr 235 000
 • ABC Seksualitet, LARS: kr 235 000
 • Der kun fuglene flyr...!, LARS Øst/Oslo: kr 52 000
 • Fisking og naturopplevelse for alle, NHF Nord-Norge/Spansgård Velforening: kr 470 000
 • Fri som fuglen...!, LARS Øst/Oslo: kr 108 000
 • Jakt for alle, LARS: kr 105 000
 • Kompetente foreldre - 10 års oppfølging, HBF/Ahus: kr 210 000
 • Mentor og App i rådsarbeid, NHF Nord-Norge: kr 315 000
 • Merket i Valdres, NHF Oslofjord Vest: kr 50 000
 • Sprenge grenser, LFS Vestfold: kr 59 000
 • tDCS etter slag: Effekter og mekanismer (2. tildeling), LFS/Sunnaas: kr 690 000
 • TV serien "Jeg setter meg snart", NHF sentralt/Sanden Media: kr 495 000
 • Ungdommen tar styring, NHFU: kr 130 000
 • Ungdoms-observatører til LARS' årsmøte, LARS: kr 126 000
 • Wings for Life World Run 2016, LARS: kr 55 000

Jeg setter meg snart

En kommende TV-serie er en av neste års store prosjekter. Allerede før selve tildelingsdagen avslørte Extrastiftelsen at Sanden Media ville få tildelt 495.000 kroner til å lage tv-serien «Jeg setter meg snart» i samarbeid med Norges Handikapforbund. TV-serien handler om Jon Magnus Dahl, som har sykdommen Hypokalemisk Periodisk Paralyse, som gjør at han vil komme til å måtte bruke rullestol. TV-programmene skal følge Dahl gjennom hans undersøkelser av hva som venter ham. Han innser at sykdommen vil få store konsekvenser for hans liv, og undersøker framtiden sin gjennom samtaler med funksjonshemmede og hjelpeapparatet. Dette blir med andre ord et prosjekt mange kommer til å få ta del i, og forhåpentligvis bli klokere av.

Fra Extratildelingen til Sanden Media
Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

Støtte til 22 prosjekter gjennom Extra-express

I tillegg til hovedtildelingen har 22 NHF-prosjekter allerede blitt tildelt til sammen kr 558.000. Dette er prosjekter som søkte støtte i størrelsesorden 5.000-30.000 den 15. september. Prosjektene dette gjelder er:

 • Kom igang med rådsarbeidet, NHF Nord-Norge
 • Juleavslutning, NHF Os
 • Krafttak for samspill og sang, NHF Sandnes
 • Hva med familien vår nå, da? A.L.F. Møre og Romsdal
 • Høstsamling 2015, Fotfeilforeningen
 • Konferansehelg om ryggmargsskader i Hammerfest, LARS Finnmark
 • Aktiv i stol, LARS Hedmark/Oppland
 • Ryggmargskonferanse Ullensvang, LARS Hordaland
 • Treningskveld, LARS Hordaland
 • Vinteraktiviteter, LARS Hordaland
 • Organisasjonsbygging og prosjektstyring, LARS Rogaland
 • Havfiske for rullestolbrukere, LARS Rogaland
 • Rullestolrugby - 3 aktivitetshelger, LARS Øst/Oslo
 • Sittende trening - del 2, LARS Øst/Oslo
 • LFS Hedmark, LFS Hedmark
 • Slagkafeer, LFS Oslo/Akershus
 • Shuffle board, LFS Vestfold
 • Familiesamling, LKB Hordaland
 • Trening i festmestring, LKB Hordaland
 • Treff for kvinner med bekkenleddsmerter, LKB Hordaland
 • Kanefart, LKB Oslo
 • Fjelltur med mestring i fokus, LKB Oslo
Flere nyheter
 • Tilvekst på NHFU-kontoret
  21. mars 2018
  Mandag 12. mars fikk ungdomsorganisasjonen vår, NHFU, to nye ansatte: Ingrid Thunem og Kristofer Olai Ravn Stavseng. Og med det har NHFU-administrasjonen nå fem ansatte.
 • Vi trenger en bedre BPA-ordning
  08. februar 2018
  Flere undersøkelser viser at ordningen brukerstyrt personlig assistanse ikke fungerer etter hensikten. Vi har invitert nøkkelpersoner fra politikken, ombudsordningen og aktuelle organisasjoner til dialog om hvordan ordningen kan bli bedre.
 • Har du fått medlemskontingenten?
  16. januar 2018
  Nå skal alle medlemmene våre ha fått årets medlemskontingent i posten. Hvert eneste medlem er viktig for oss, så vi håper at flest mulig vil bli med oss videre!
 • Ny diskrimineringslov og klageinstans
  19. januar 2018
  Nå gjelder den nye likestillings– og diskrimineringsloven, og det er diskrimineringsnemnda som skal behandle klager. Her får du oversikt over viktige endringer i loven og hvordan du kan gå fram for å klage.
 • 1. mars er det slutt på ferjerabatten for NAV-biler
  22. februar 2018
  Rabattordningen på ferjer for biler kjøpt med støtte fra NAV opphører 1. mars. Vegvesenet begrunner endringen med at rabattordningen blir teknisk krevende når autopass innføres på ferjene. Arne Lein mener begrunnelsen bygger på en objektiv feil, noe han har påpekt i et brev til Vegvesenet.
 • Midlertidige jobber får ikke funksjonshemmede i jobb
  15. februar 2018
  En ny rapport viser at økt bruk av midlertidige ansettelser ikke bidrar til at funksjonshemmede kommer i jobb. Nå er arbeidsmiljøloven oppe i Stortinget på nytt og Handikapforbundet foreslår flere viktige tiltak.
Flere artikler