16 NHF-prosjekter får nesten fire millioner Extrakroner

Under årets Extratildeling ble så mange som 16 prosjekter i regi av Norges Handikapforbund tildelt Extramidler på tilsammen nesten fire millioner kroner.
24. november 2015

Extrastiftelsens logo

Tirsdag 24. november ble de årlige tildelingene fra Extrastiftelsen offentliggjort i forbindelse med den tradisjonelle tildelingsfesten i Oslo. Extramidlene er overskuddet fra TV-spillet Extra, som altså deles ut til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning.

NHF har mottatt betydelige midler i prosjektstøtte fra ExtraStiftelsen gjennom flere år. Da Extra-midlene for 2016 ble delt ut, sto det klart at organisasjonsleddene våre også neste år kan gjennomføre en rekke tiltak ved hjelp av disse midlene.

Støtten fra Extrastiftelsen utgjør til sammen 3 780 000 kroner fordelt på 16 prosjekter. Dette er:

 • "Kompetente foreldre" - digital versjon (2. tildeling), HBF/Ahus: kr 445 000
 • ABC Lungefunksjon, LARS: kr 235 000
 • ABC Seksualitet, LARS: kr 235 000
 • Der kun fuglene flyr...!, LARS Øst/Oslo: kr 52 000
 • Fisking og naturopplevelse for alle, NHF Nord-Norge/Spansgård Velforening: kr 470 000
 • Fri som fuglen...!, LARS Øst/Oslo: kr 108 000
 • Jakt for alle, LARS: kr 105 000
 • Kompetente foreldre - 10 års oppfølging, HBF/Ahus: kr 210 000
 • Mentor og App i rådsarbeid, NHF Nord-Norge: kr 315 000
 • Merket i Valdres, NHF Oslofjord Vest: kr 50 000
 • Sprenge grenser, LFS Vestfold: kr 59 000
 • tDCS etter slag: Effekter og mekanismer (2. tildeling), LFS/Sunnaas: kr 690 000
 • TV serien "Jeg setter meg snart", NHF sentralt/Sanden Media: kr 495 000
 • Ungdommen tar styring, NHFU: kr 130 000
 • Ungdoms-observatører til LARS' årsmøte, LARS: kr 126 000
 • Wings for Life World Run 2016, LARS: kr 55 000

Jeg setter meg snart

En kommende TV-serie er en av neste års store prosjekter. Allerede før selve tildelingsdagen avslørte Extrastiftelsen at Sanden Media ville få tildelt 495.000 kroner til å lage tv-serien «Jeg setter meg snart» i samarbeid med Norges Handikapforbund. TV-serien handler om Jon Magnus Dahl, som har sykdommen Hypokalemisk Periodisk Paralyse, som gjør at han vil komme til å måtte bruke rullestol. TV-programmene skal følge Dahl gjennom hans undersøkelser av hva som venter ham. Han innser at sykdommen vil få store konsekvenser for hans liv, og undersøker framtiden sin gjennom samtaler med funksjonshemmede og hjelpeapparatet. Dette blir med andre ord et prosjekt mange kommer til å få ta del i, og forhåpentligvis bli klokere av.

Fra Extratildelingen til Sanden Media
Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

Støtte til 22 prosjekter gjennom Extra-express

I tillegg til hovedtildelingen har 22 NHF-prosjekter allerede blitt tildelt til sammen kr 558.000. Dette er prosjekter som søkte støtte i størrelsesorden 5.000-30.000 den 15. september. Prosjektene dette gjelder er:

 • Kom igang med rådsarbeidet, NHF Nord-Norge
 • Juleavslutning, NHF Os
 • Krafttak for samspill og sang, NHF Sandnes
 • Hva med familien vår nå, da? A.L.F. Møre og Romsdal
 • Høstsamling 2015, Fotfeilforeningen
 • Konferansehelg om ryggmargsskader i Hammerfest, LARS Finnmark
 • Aktiv i stol, LARS Hedmark/Oppland
 • Ryggmargskonferanse Ullensvang, LARS Hordaland
 • Treningskveld, LARS Hordaland
 • Vinteraktiviteter, LARS Hordaland
 • Organisasjonsbygging og prosjektstyring, LARS Rogaland
 • Havfiske for rullestolbrukere, LARS Rogaland
 • Rullestolrugby - 3 aktivitetshelger, LARS Øst/Oslo
 • Sittende trening - del 2, LARS Øst/Oslo
 • LFS Hedmark, LFS Hedmark
 • Slagkafeer, LFS Oslo/Akershus
 • Shuffle board, LFS Vestfold
 • Familiesamling, LKB Hordaland
 • Trening i festmestring, LKB Hordaland
 • Treff for kvinner med bekkenleddsmerter, LKB Hordaland
 • Kanefart, LKB Oslo
 • Fjelltur med mestring i fokus, LKB Oslo
Flere nyheter
 • Statsbudsjettet 2018 - regjeringen vil flytte hjelpemidler til kommunene
  12. oktober 2017
  Forslaget om å overføre hjelpemidler til kommunene dukket opp igjen i regjeringens forslag til neste års statsbudsjett. - Dette vil bety et alvorlig tilbakeskritt for funksjonshemmedes levekår, sier interessepolitisk rådgiver Guri Henriksen i NHF.
 • Hva koster det å være funksjonshemmet?
  03. august 2017
  Vår rapport viser at ekstrakostnadene mange funksjonshemmede har, gjør at hverdagen blir en kamp for å få økonomien til å gå rundt.
 • NHFs interessepolitiske program
  04. oktober 2017
  Det interessepolitiske programmet vårt, som forteller hva vi mener om samfunnsområder og saker som betyr mye for funksjonshemmedes levekår og hverdag, er nå ferdig.
 • Ny strategi #sammenomennytid
  01. september 2017
  På landsmøtet 2017 vedtok Norges Handikapforbund en strategi som skal gi ny giv og en kursendring.
 • Vinnvinn - nytt lotteri
  29. september 2017

  VINNVINN er Norges Handikapforbunds nye lotteri og erstatter QUICK-loddene som vi har hatt før.

 • Innspill til den nye regjeringen
  19. september 2017
  I forkant av regjeringsforhandlingene har vi sendt de borgerlige partiene et innspill om saker vi mener må prioriteres i den nye regjeringsplattformen.
Flere artikler