1. mars er det slutt på ferjerabatten for NAV-biler
Illustrasjonsbilde: colourbox.com

1. mars er det slutt på ferjerabatten for NAV-biler

Rabattordningen på ferjer for biler kjøpt med støtte fra NAV opphører 1. mars. Vegvesenet begrunner endringen med at rabattordningen blir teknisk krevende når autopass innføres på ferjene. Arne Lein mener begrunnelsen bygger på en objektiv feil, noe han har påpekt i et brev til Vegvesenet.
22. februar 2018

For noen dager siden tok et observant medlem kontakt da han fanget opp at rabattordningen for biler kjøpt med støtte fra NAV forsvinner 1. mars. Per i dag får nemlig sjåfører av biler kjøpt med NAV-støtte 50% rabatt på ferjebillettene, i henhold til riksregulativet for ferjetaksters punkt 2.2.2.

Da vi undersøkte saken, fant vi at samme regulativ gjeldende fra 1. mars, opplyser om at «Punktet opphørte fra og med 01.03.2018.»

Påstår at informasjonsinnhentingen blir krevende

For å få klarhet i hva som egentlig gjelder, kontaktet vi Vegvesenet, som forvalter riksregulativet for ferjer på vegne av Samferdselsdepartementet. Vegvesenet kunne informere om at det nye regulativet var på høring høsten 2016 og ble vedtatt i Samferdselsdepartementet i desember, med virkning fra 1. mars i år. Videre begrunner de endringen med innføringen av autopass på ferjene og at det å få innhentet informasjon om at bilen er anskaffet med støtte fra NAV og legge informasjonen inn i autopass-brikkene ville være krevende.

Objektivt feil

Forbundsleder Arne Lein synes begrunnelsen er tynn og baserer seg på en objektiv feil. Dette har han også poengtert i et brev til Vegvesenet:

«Det er objektivt feil at informasjon om mulige rabattordninger ikke kan legges inn på elektroniske brikker. Slik informasjon legges i dag blant annet inn i forbindelse med bomringene. De abonnementsordninger med påfølgende rabatter som etableres er på tilsvarende måte lagt inn elektronisk.»

Lein påpeker også at endringen utløser flere ubesvarte spørsmål. Et av dem er hvilke takster som gjelder på ferjeruter uten autopassordning. Et annet hvordan man skal ivareta sikkerheten i en eventuell nødsituasjon når mannskapet på ferjene ikke lenger er i kontakt med passasjerene og kan få oversikt over passasjerenes assistansebehov. 

I brevet til Vegvesenet har Lein også stilt spørsmål rundt disse forholdene. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi får svar. 

Lenker til gammelt og nytt regulativ

Riksregulativet for ferjetakster gjeldende fra 01.01.2018
Riksregulativet for ferjetakster gjeldende fra 01.03.2018 

AutoPASS-regulativet for ferjetakster gjeldende fra 01.01.2018
AutoPASS-regulativet for ferjetakster gjeldende fra 01.03.2018

Flere nyheter
 • Sunniva Ørstavik blir ny generalsekretær i NHF
  29. juni 2018
  Sunniva Ørstavik har vært likestillings- og diskrimineringsombud og jobber for tiden i Uloba. I september blir hun generalsekretær i Norges Handikapforbund.
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Kalenderen og et nytt nummer av Handikapnytt er på vei til deg
  24. august 2018
  Nå er Handikapforbundets kalender for 2019 klar. Denne gang har vi valgt engasjement og deltagelse som en rød tråd gjennom kalenderen. Dette er vist med flotte bilder og gode historier hentet fra tidligere utgaver av Handikapnytt.
 • Dine fem minutter er med på å skape en attraktiv organisasjon for alle
  06. september 2018
  Hva vil gjøre medlemskapet givende for deg? Dette er ett av spørsmålene vi trenger svar på i vår nye undersøkelse.
 • Kritisk til endringsforslag om bil
  01. juni 2018
  Regjeringen har foreslått å endre bilstønadsordningen for gruppe 2-biler, og Handikapforbundet har sendt et svært kritisk høringssvar. Forslaget går blant annet ut på å endre dagens låneordning til en tilskuddsordning, noe som kan gjøre bilordningen både dårligere og dyrere.
 • NHFU inviterer til årets sommeropplevelse
  23. mai 2018
  NHFU har nå sendt ut invitasjoner til årets sommerleir: "Yes we fight and meditate too". Leiren beskrives som "En rå sommeropplevelse over 5 dager."
Flere artikler