1. mars er det slutt på ferjerabatten for NAV-biler
Illustrasjonsbilde: colourbox.com

1. mars er det slutt på ferjerabatten for NAV-biler

Rabattordningen på ferjer for biler kjøpt med støtte fra NAV opphører 1. mars. Vegvesenet begrunner endringen med at rabattordningen blir teknisk krevende når autopass innføres på ferjene. Arne Lein mener begrunnelsen bygger på en objektiv feil, noe han har påpekt i et brev til Vegvesenet.
22. februar 2018

For noen dager siden tok et observant medlem kontakt da han fanget opp at rabattordningen for biler kjøpt med støtte fra NAV forsvinner 1. mars. Per i dag får nemlig sjåfører av biler kjøpt med NAV-støtte 50% rabatt på ferjebillettene, i henhold til riksregulativet for ferjetaksters punkt 2.2.2.

Da vi undersøkte saken, fant vi at samme regulativ gjeldende fra 1. mars, opplyser om at «Punktet opphørte fra og med 01.03.2018.»

Påstår at informasjonsinnhentingen blir krevende

For å få klarhet i hva som egentlig gjelder, kontaktet vi Vegvesenet, som forvalter riksregulativet for ferjer på vegne av Samferdselsdepartementet. Vegvesenet kunne informere om at det nye regulativet var på høring høsten 2016 og ble vedtatt i Samferdselsdepartementet i desember, med virkning fra 1. mars i år. Videre begrunner de endringen med innføringen av autopass på ferjene og at det å få innhentet informasjon om at bilen er anskaffet med støtte fra NAV og legge informasjonen inn i autopass-brikkene ville være krevende.

Objektivt feil

Forbundsleder Arne Lein synes begrunnelsen er tynn og baserer seg på en objektiv feil. Dette har han også poengtert i et brev til Vegvesenet:

«Det er objektivt feil at informasjon om mulige rabattordninger ikke kan legges inn på elektroniske brikker. Slik informasjon legges i dag blant annet inn i forbindelse med bomringene. De abonnementsordninger med påfølgende rabatter som etableres er på tilsvarende måte lagt inn elektronisk.»

Lein påpeker også at endringen utløser flere ubesvarte spørsmål. Et av dem er hvilke takster som gjelder på ferjeruter uten autopassordning. Et annet hvordan man skal ivareta sikkerheten i en eventuell nødsituasjon når mannskapet på ferjene ikke lenger er i kontakt med passasjerene og kan få oversikt over passasjerenes assistansebehov. 

I brevet til Vegvesenet har Lein også stilt spørsmål rundt disse forholdene. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi får svar. 

Lenker til gammelt og nytt regulativ

Riksregulativet for ferjetakster gjeldende fra 01.01.2018
Riksregulativet for ferjetakster gjeldende fra 01.03.2018 

AutoPASS-regulativet for ferjetakster gjeldende fra 01.01.2018
AutoPASS-regulativet for ferjetakster gjeldende fra 01.03.2018

Flere nyheter
 • Tilvekst på NHFU-kontoret
  21. mars 2018
  Mandag 12. mars fikk ungdomsorganisasjonen vår, NHFU, to nye ansatte: Ingrid Thunem og Kristofer Olai Ravn Stavseng. Og med det har NHFU-administrasjonen nå fem ansatte.
 • Vi trenger en bedre BPA-ordning
  08. februar 2018
  Flere undersøkelser viser at ordningen brukerstyrt personlig assistanse ikke fungerer etter hensikten. Vi har invitert nøkkelpersoner fra politikken, ombudsordningen og aktuelle organisasjoner til dialog om hvordan ordningen kan bli bedre.
 • Har du fått medlemskontingenten?
  16. januar 2018
  Nå skal alle medlemmene våre ha fått årets medlemskontingent i posten. Hvert eneste medlem er viktig for oss, så vi håper at flest mulig vil bli med oss videre!
 • Ny diskrimineringslov og klageinstans
  19. januar 2018
  Nå gjelder den nye likestillings– og diskrimineringsloven, og det er diskrimineringsnemnda som skal behandle klager. Her får du oversikt over viktige endringer i loven og hvordan du kan gå fram for å klage.
 • 1. mars er det slutt på ferjerabatten for NAV-biler
  22. februar 2018
  Rabattordningen på ferjer for biler kjøpt med støtte fra NAV opphører 1. mars. Vegvesenet begrunner endringen med at rabattordningen blir teknisk krevende når autopass innføres på ferjene. Arne Lein mener begrunnelsen bygger på en objektiv feil, noe han har påpekt i et brev til Vegvesenet.
 • Midlertidige jobber får ikke funksjonshemmede i jobb
  15. februar 2018
  En ny rapport viser at økt bruk av midlertidige ansettelser ikke bidrar til at funksjonshemmede kommer i jobb. Nå er arbeidsmiljøloven oppe i Stortinget på nytt og Handikapforbundet foreslår flere viktige tiltak.
Flere artikler