1. mars er det slutt på ferjerabatten for NAV-biler
Illustrasjonsbilde: colourbox.com

1. mars er det slutt på ferjerabatten for NAV-biler

Rabattordningen på ferjer for biler kjøpt med støtte fra NAV opphører 1. mars. Vegvesenet begrunner endringen med at rabattordningen blir teknisk krevende når autopass innføres på ferjene. Arne Lein mener begrunnelsen bygger på en objektiv feil, noe han har påpekt i et brev til Vegvesenet.
22. februar 2018

For noen dager siden tok et observant medlem kontakt da han fanget opp at rabattordningen for biler kjøpt med støtte fra NAV forsvinner 1. mars. Per i dag får nemlig sjåfører av biler kjøpt med NAV-støtte 50% rabatt på ferjebillettene, i henhold til riksregulativet for ferjetaksters punkt 2.2.2.

Da vi undersøkte saken, fant vi at samme regulativ gjeldende fra 1. mars, opplyser om at «Punktet opphørte fra og med 01.03.2018.»

Påstår at informasjonsinnhentingen blir krevende

For å få klarhet i hva som egentlig gjelder, kontaktet vi Vegvesenet, som forvalter riksregulativet for ferjer på vegne av Samferdselsdepartementet. Vegvesenet kunne informere om at det nye regulativet var på høring høsten 2016 og ble vedtatt i Samferdselsdepartementet i desember, med virkning fra 1. mars i år. Videre begrunner de endringen med innføringen av autopass på ferjene og at det å få innhentet informasjon om at bilen er anskaffet med støtte fra NAV og legge informasjonen inn i autopass-brikkene ville være krevende.

Objektivt feil

Forbundsleder Arne Lein synes begrunnelsen er tynn og baserer seg på en objektiv feil. Dette har han også poengtert i et brev til Vegvesenet:

«Det er objektivt feil at informasjon om mulige rabattordninger ikke kan legges inn på elektroniske brikker. Slik informasjon legges i dag blant annet inn i forbindelse med bomringene. De abonnementsordninger med påfølgende rabatter som etableres er på tilsvarende måte lagt inn elektronisk.»

Lein påpeker også at endringen utløser flere ubesvarte spørsmål. Et av dem er hvilke takster som gjelder på ferjeruter uten autopassordning. Et annet hvordan man skal ivareta sikkerheten i en eventuell nødsituasjon når mannskapet på ferjene ikke lenger er i kontakt med passasjerene og kan få oversikt over passasjerenes assistansebehov. 

I brevet til Vegvesenet har Lein også stilt spørsmål rundt disse forholdene. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi får svar. 

Lenker til gammelt og nytt regulativ

Riksregulativet for ferjetakster gjeldende fra 01.01.2018
Riksregulativet for ferjetakster gjeldende fra 01.03.2018 

AutoPASS-regulativet for ferjetakster gjeldende fra 01.01.2018
AutoPASS-regulativet for ferjetakster gjeldende fra 01.03.2018

Flere nyheter
 • NHFU inviterer til årets sommeropplevelse
  23. mai 2018
  NHFU har nå sendt ut invitasjoner til årets sommerleir: "Yes we fight and meditate too". Leiren beskrives som "En rå sommeropplevelse over 5 dager."
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Vi trenger en bedre BPA-ordning
  08. februar 2018
  Flere undersøkelser viser at ordningen brukerstyrt personlig assistanse ikke fungerer etter hensikten. Norges Handikapforbund etterlyser nå en styrking av rettigheten, særlig med tanke på at ordningen må gi muligheter for samfunnsdeltakelse.
 • Kritisk til endringsforslag om bil
  01. juni 2018
  Regjeringen har foreslått å endre bilstønadsordningen for gruppe 2-biler, og Handikapforbundet har sendt et svært kritisk høringssvar. Forslaget går blant annet ut på å endre dagens låneordning til en tilskuddsordning, noe som kan gjøre bilordningen både dårligere og dyrere.
 • Vi søker etter ny generalsekretær
  07. mai 2018
  Vår nåværende generalsekretær går av med pensjon høsten 2018, og nå ser vi etter en ny, erfaren og inspirerende generalsekretær som kan lede det daglige arbeidet vårt.
 • Retningslinjer for seksuell trakassering
  18. april 2018
  Før jul sendte forbundsleder Arne Lein en klar melding om at han og ledelsen i NHF tar avstand fra seksuell trakassering og vil gjøre sitt for å hindre en slik kultur i Handikapforbundet. Nå har sentralstyret vedtatt egne retningslinjer for seksuell trakassering.
Flere artikler