1. mars er det slutt på ferjerabatten for NAV-biler
Illustrasjonsbilde: colourbox.com

1. mars er det slutt på ferjerabatten for NAV-biler

Rabattordningen på ferjer for biler kjøpt med støtte fra NAV opphører 1. mars. Vegvesenet begrunner endringen med at rabattordningen blir teknisk krevende når autopass innføres på ferjene. Arne Lein mener begrunnelsen bygger på en objektiv feil, noe han har påpekt i et brev til Vegvesenet.
22. februar 2018

For noen dager siden tok et observant medlem kontakt da han fanget opp at rabattordningen for biler kjøpt med støtte fra NAV forsvinner 1. mars. Per i dag får nemlig sjåfører av biler kjøpt med NAV-støtte 50% rabatt på ferjebillettene, i henhold til riksregulativet for ferjetaksters punkt 2.2.2.

Da vi undersøkte saken, fant vi at samme regulativ gjeldende fra 1. mars, opplyser om at «Punktet opphørte fra og med 01.03.2018.»

Påstår at informasjonsinnhentingen blir krevende

For å få klarhet i hva som egentlig gjelder, kontaktet vi Vegvesenet, som forvalter riksregulativet for ferjer på vegne av Samferdselsdepartementet. Vegvesenet kunne informere om at det nye regulativet var på høring høsten 2016 og ble vedtatt i Samferdselsdepartementet i desember, med virkning fra 1. mars i år. Videre begrunner de endringen med innføringen av autopass på ferjene og at det å få innhentet informasjon om at bilen er anskaffet med støtte fra NAV og legge informasjonen inn i autopass-brikkene ville være krevende.

Objektivt feil

Forbundsleder Arne Lein synes begrunnelsen er tynn og baserer seg på en objektiv feil. Dette har han også poengtert i et brev til Vegvesenet:

«Det er objektivt feil at informasjon om mulige rabattordninger ikke kan legges inn på elektroniske brikker. Slik informasjon legges i dag blant annet inn i forbindelse med bomringene. De abonnementsordninger med påfølgende rabatter som etableres er på tilsvarende måte lagt inn elektronisk.»

Lein påpeker også at endringen utløser flere ubesvarte spørsmål. Et av dem er hvilke takster som gjelder på ferjeruter uten autopassordning. Et annet hvordan man skal ivareta sikkerheten i en eventuell nødsituasjon når mannskapet på ferjene ikke lenger er i kontakt med passasjerene og kan få oversikt over passasjerenes assistansebehov. 

I brevet til Vegvesenet har Lein også stilt spørsmål rundt disse forholdene. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi får svar. 

Lenker til gammelt og nytt regulativ

Riksregulativet for ferjetakster gjeldende fra 01.01.2018
Riksregulativet for ferjetakster gjeldende fra 01.03.2018 

AutoPASS-regulativet for ferjetakster gjeldende fra 01.01.2018
AutoPASS-regulativet for ferjetakster gjeldende fra 01.03.2018

Flere nyheter
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Overraskende skuffende budsjett
  08. oktober 2018
  Likestilingsløftet glimret med sitt fravær når statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram. Stikkordene i år er: store ord, lite innehold og manglende reell satsning.
 • Støtt arbeidet for en tilgjengelig skole
  01. november 2018
  80% av grunnskolene i Norge ikke er tilgjengelige for mange barn med funksjonsnedsettelser. Dette er ikke akseptabelt, og årets julekampanje handler om dette.
 • Stor BPA-seier
  21. november 2018
  KRF og regjeringen er nå enige om at BPA skal utredes!
 • OXLO-prisen til funkis for første gang
  16. november 2018
  Vi gratulerer Sadia Jabeen Iqbal, NHFU-medlem og leder av NHFUs minoritetsprosjekt med OXLO-prisen. Hun har fått den for sitt enormt viktige arbeidet for at funksjonshemmet minoritetsungdom skal være en del av samfunnslivet.
 • NHF er frivillighetssektorens beste arbeidsplass
  15. november 2018
  Norges Handikapforbund ble i dag kåret til «beste arbeidsplass i frivillig sektor» av rådgivingsselskapet Great Place to Work®.
Flere artikler