Internasjonalt

Internasjonalt bistandsarbeid

Funksjonshemmede i fattige land har som oftest dårlige levekår og få muligheter til å gå på skolen, stifte familie og delta i lokalsamfunnet. Norges Handikapforbund bistandsarbeid bygger på solidaritet og mangeårig, gjennomarbeidet erfaring. Gjennom systematisk innsats bidrar vi til at funksjonshemmede får bedre vilkår og blir sett, hørt og regnet med. Uganda, Lesotho, Zambia, Malawi og Palestina er de landene vi er involverte i per i dag.