• 31 % har måttet klage på avslag om BPA
  • 36 % har ikke nok assistansetimer til å dekke behovet sitt
  • 70 % må nedprioritere sosialt liv og fritid - og NB! dette gjelder 100 % av dem under 18 år
  • 30 % må nedprioritere grunnleggende behov, som dusjing og tannpuss

Klikk her for å laste ned undersøkelsen.