Arbeidet vårt

Arbeidet vårt

Det viktigste vi gjør, er det interessepolitiske arbeidet for at funksjonshemmede skal kunne delta fullt ut i samfunnet. Vi har også flere medlemstilbud og –aktiviteter og, ikke minst, driver vi eget internasjonalt bistandsarbeid.

Les mer om arbeidet vårt via lenkene nedenfor. For mer informasjon, kan du også se Ofte stilte spørsmål

Hjertesaker

I dagens Norge er det bred enighet, både blant politikere og folk flest, om at alle mennesker er likeverdige og skal ha de samme mulighetene til livsutfoldelse og et verdig liv. Likevel fører hindringer i samfunnet ofte til at funksjonshemmede ikke får leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, eller delta i samfunnet.

NHF påvirker politikere og byråkrati over hele landet for å skape et samfunn der funksjonshemmede kan delta fullt ut på lik linje med andre. Dette er våre viktigste saker.

Les mer om Hjertesaker
Vi tilbyr deg
Trenger du støtte i en vanskelig livssituasjon, noen å dele erfaringene dine med eller informasjon om en diagnose vi har tilknytning til? Ønsker du å delta i et givende fellesskap for et samfunn for alle? Eller vil du benytte deg av våre medlemstilbud? Nedenfor ser du hva Norges Handikapforbund kan gjøre for deg.
Les mer om Vi tilbyr deg
Internasjonalt
Funksjonshemmede i fattige land har som oftest dårlige levekår og få muligheter til å gå på skolen, stifte familie og delta i lokalsamfunnet. Norges Handikapforbund bistandsarbeid bygger på solidaritet og mangeårig, gjennomarbeidet erfaring. Gjennom systematisk innsats bidrar vi til at funksjonshemmede får bedre vilkår og blir sett, hørt og regnet med. Uganda, Lesotho, Zambia, Malawi og Palestina er de landene vi er involverte i per i dag.
Les mer om Internasjonalt
Ofte stilte spørsmål
Lurer du på hva likestilling har med funksjonshemmede å gjøre? Om det er diskriminering at samfunnet ikke tilpasser alt for funksjonshemmede? Hva det betyr 'å ha rett til hjelpemidler'? Eller hva brukerstyrt personlig assistanse er? Hvorfor vi er opptatt av universell utforming? Eller inkludering i skolen? Eller driver bistandsarbeid eller innsamling? Svarene på disse spørsmålene og mye, mye mer får du her!
Les mer om Ofte stilte spørsmål